Ἐκδηλώσεις

«Οἱ αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ὀρθόδοξη ἀντίσταση» 8/12/2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

«Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξετε ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰάκ. Δ’, 7) 

Τὸ Σάββατο 8 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερίδα μὲ θέμα:

«Οἱ αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ὀρθόδοξη ἀντίσταση».

«Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξετε ἀφ’ ὑμῶν» (Ἰάκ. Δ’, 7) 

Τὸ Σάββατο 8 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων θὰ πραγματοποιηθῇ Ἑσπερίδα μὲ θέμα:

«Οἱ αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας καὶ ἡ ὀρθόδοξη ἀντίσταση».

Εἰσηγητές:             Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος-ἐκπαιδευτικός

                 Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος

      Ἀσημίνα Τσάμου, ψυχολόγος

Συντονίζει ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

Λοιπὲς δραστηριότητες:

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:
                              
-  πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)
                                                    -   ενδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ         
- πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ.), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα
και την έντεχνη ελληνική μουσική παράδοση.
 
    Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν,
 ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν
καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις 
καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
 
Σᾶς περιμένουμε!
 
Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ 
τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:
Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948,  6936 901606.