Χωρίς κατηγορία

Οι νέοι σε δράση, Τετάρτη 22/6

 Τὴν Τετάρτη 22 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, βὄρ.,Ὁμόνοια,
θὰ μιλήσῃ ἡ ἐκπαιδευτικὸς Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:«Οἱ νέοι σε δράση»
Θὰ ἀκολουθήσῃ πολιτιστικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις», μὲ θέμα «Νέοι καὶ Παιδιά»
Εἴσοδος ἐλεύθερη