Χωρίς κατηγορία

Νεώτερα γιὰ τὸν Γιωργάκη τὸν πρώην γκουροὺ ποὺ ὁ ῾´Αγιος Παΐσιος βοήθησε νὰ μεταστραφεὶ καὶ νὰ γίνει ἔγγαμος ᾿Ορθόδοξος ᾿Ιερέας

“Από τους γκουρού του Θιβέτ στον Άγιο Παίσιο”

 

 

    Τὰ χρόνια κύλησαν  καὶ ἡ συνέχεια τῆς  διήγησης  γιὰ το Γιωργάκη, ὂπως ὁ ίδιος ὁ Ἂγιος Παΐσιος  τὸν ἀποκαλούσε, ἒρχεται ἀπὸ τὸ στόμα του ἀφηγητῆ νὰ μᾶς καλύψει τὸ καινὸ καὶ τὴν ἀπορεία γιὰ τὸ τὶ ἀπέγεινε, ὁ νέος αὐτὸς, ποὺ τόσο δυσκολεύτηκε ἀπὸ τὰ δαιμόνια καὶ λὰθη …

“Από τους γκουρού του Θιβέτ στον Άγιο Παίσιο”

 

 

    Τὰ χρόνια κύλησαν  καὶ ἡ συνέχεια τῆς  διήγησης  γιὰ το Γιωργάκη, ὂπως ὁ ίδιος ὁ Ἂγιος Παΐσιος  τὸν ἀποκαλούσε, ἒρχεται ἀπὸ τὸ στόμα του ἀφηγητῆ νὰ μᾶς καλύψει τὸ καινὸ καὶ τὴν ἀπορεία γιὰ τὸ τὶ ἀπέγεινε, ὁ νέος αὐτὸς, ποὺ τόσο δυσκολεύτηκε ἀπὸ τὰ δαιμόνια καὶ λὰθη …

   “Μιὰ  περιπετειώδεις περιπλάνηση απὸ τὰ ἀπατηλὰ φώτα τῆς Ἀνατολῆς στὸ ἀνέσπερο φῶς τοῦ Οὐρανοῦ”, ὄπως έγραφε τὸ ἐνημερωτικό ἔντυπο ποῦ προλόγιζε τὴ σχετικὴ ὁμιλία. 

῾Ομιλητὴς ἧταν  ὁ συγγραφέας  Ἰωάννης Κοτζάμπασης

τὴν  Τρίτη 12 Ἰουλίου 2016 ὤρα 19,30. Στῂν Αἴθουσα “Σταύρος Νιάρχος ” τοῦ ἐθνικοῦ Ἰδρύματος Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν “Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος ” πλατεία Ἔλενας Βενιζέλου, στὴ  Χαλέπα, στὰ Χανιὰ.

Διοργάνωση Σύλλογος φίλων τῶν ἀπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν.