Χωρίς κατηγορία

Μορφωτικὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε, Ἰταλία, Σικελία, Πομπηΐα, Ῥώμη, 16 – 24 Αὐγούστου

Μορφωτικὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε

 

16 – 24 Αὐγούστου ὁδικῶς

Ἰταλία, Σικελία, Πομπηΐα, Ῥώμη

 

Μορφωτικὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε

 

16 – 24 Αὐγούστου ὁδικῶς

Ἰταλία, Σικελία, Πομπηΐα, Ῥώμη

 

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἄφιξή μας στὴν Ἰταλία ἀκτοπλοϊκῶς θὰ γίνῃ ἐπίσκεψη στὰ ἑλληνόφωνα χωριὰ τῆς Ἀπουλίας, θὰ πραγματοποιηθῇ προσκύνημα στὴν παλαιὰ μονὴ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ στὴν Καλαβρία καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη στὴν ἑλληνόφωνη παραλία «Μπόβα Μαρίνα» ἡ ἐκδρομὴ θὰ συνεχιστῆ στὴν Σικελία (Μερσίνα, Συρακοῦσες, Παλέρμο). Κατόπιν θὰ γίνῃ ἐπίσκεψη στὴν Πομπηΐα & στὰ ἀξιοθέατα τῆς Ῥώμης.

Ἐπειδὴ δὲν θὰ κυκλοφορήσῃ τὸ φύλλο τοῦ Αὐγούστου, γιὰ περαιτέρω πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς (τὸ συντομώτερο) στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6987 353063.