Χωρίς κατηγορία

Κυριακὴ 25 Ὀκτωβρίου & ὥρα 5:30 μ.μ., Ἐθνικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940

Τὴν  Κυριακὴ 25 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., θὰ γίνῃ Ἐθνικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940, μὲ:

·       Ὁμιλία τοῦ νομικού κ. Χρήστου Βέννη, μὲ θέμα:

«Ἡ σημασία τοῦ ΟΧΙ: τότε καὶ σήμερα»

  Ἀπόδοση ἐπετειακῶν ἀσμάτων ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Τὴν  Κυριακὴ 25 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., θὰ γίνῃ Ἐθνικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940, μὲ:

·       Ὁμιλία τοῦ νομικού κ. Χρήστου Βέννη, μὲ θέμα:

«Ἡ σημασία τοῦ ΟΧΙ: τότε καὶ σήμερα»

  Ἀπόδοση ἐπετειακῶν ἀσμάτων ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.