Ἐκδηλώσεις

Κοπὴ Βασιλόπιττας, 20 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.

Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.,

Κοπὴ Βασιλόπιττας

 

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.,

Κοπὴ Βασιλόπιττας

 

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κοπὴ Βασιλόπιττας

 

Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.

• Ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.

• Ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα: 

«Ἡ κοινωνικὴ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδοξίας τότε καὶ σήμερα».

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη