Ἐκδηλώσεις

Κοπὴ Βασιλόπιττας, Κυριακὴ 15 Ἰανουαρίου 2012 καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

 

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν  εὐλογία καὶ τὴν κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας, θὰ ἀποδοθοῦν ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.

 

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν  εὐλογία καὶ τὴν κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας, θὰ ἀποδοθοῦν ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.

Θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Προβλήματα στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο καὶ τὸ καθῆκον ὅλων μας».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.