Ἐκδηλώσεις

Καταστροφή της Σμύρνης-Σεπτέμβριος 1922¨ στις 31/8/2013

– Σάββατο 31/8/2013 & ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα Επάλξεις, Ζήνωνος 3, Αθήνα
Ομιλία του Νομικού Δρ. Αλικανιώτη Διονυσίου
¨Καταστροφή της Σμύρνης-Σεπτέμβριος 1922¨

Είσοδος Ελεύθερη.

– Σάββατο 31/8/2013 & ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα Επάλξεις, Ζήνωνος 3, Αθήνα
Ομιλία του Νομικού Δρ. Αλικανιώτη Διονυσίου
¨Καταστροφή της Σμύρνης-Σεπτέμβριος 1922¨

Είσοδος Ελεύθερη.