Χωρίς κατηγορία

Καλοκαίρι καὶ νέοι, ευκαιρίες & κίνδυνοι, 16/7 στις 7:30 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 16 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ Βασ. Μπαμπίλης καθηγητὴς Μουσικῆς μὲ θέμα:
«Καλοκαίρι καὶ νέοι,ευκαιρίες καὶ κίνδυνοι. »

Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Τὸ Σάββατο 16 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ Βασ. Μπαμπίλης καθηγητὴς Μουσικῆς μὲ θέμα:
«Καλοκαίρι καὶ νέοι,ευκαιρίες καὶ κίνδυνοι. »

Εἴσοδος ἐλεύθερη.