Χωρίς κατηγορία

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ Μετ᾿ εἰσαγωγῆς, σχολίων καὶ ἐρμηνευτικοῦ λεξιλογίου, “Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι”,Ἐκδόσεις “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”,ΑΘΗΝΑ 2017