Χωρίς κατηγορία

“Η Ευθύνη γονέων & εκπαιδευτικών για τα παιδιά μας”, Σάββατο 3/11 στις 6 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 3 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ἡ εὐθύνη γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὰ παιδιά μας».

Ἡ παρουσία ὅλων κρίνεται ἀπαραίτητη, ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ὅ, τι πολυτιμώτερο ἔχουμε γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας.

Τὸ Σάββατο 3 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ἡ εὐθύνη γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὰ παιδιά μας».

Ἡ παρουσία ὅλων κρίνεται ἀπαραίτητη, ἐφ’ ὅσον πρόκειται γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ὅ, τι πολυτιμώτερο ἔχουμε γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας.

Αποτέλεσμα εικόνας για γονεις και παιδια αναγνωστικο δημοτικουΑποτέλεσμα εικόνας για γονεις και παιδια αναγνωστικο δημοτικου