Χωρίς κατηγορία

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ, Σάββατο 15/9 & ώρα 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος- θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα: «Ἡ Ἑλλὰς ἐν μέσῳ βαρβαρότητος καὶ ὑποκρισίας».

Τὸ Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος- θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα: «Ἡ Ἑλλὰς ἐν μέσῳ βαρβαρότητος καὶ ὑποκρισίας».

                       Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ διαπιστώσωμε ὅτι  ἡ χώρα μας ὑπῆρξε πάντοτε  στόχος τῆς βαρβαρότητος ἐξ ἀνατολῶν καὶ τῆς ὑποκρίσίας ἐκ Δύσεως, καὶ νὰ ἐπιβεβαιώσωμε τὴν ἀπόφασή μας νὰ ἀγωνιστοῦμε ἑνωμένοι γιὰ τὴν διάσωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.