Χωρίς κατηγορία

“Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῆς σωτηρίας”, 25/2 στις 6:30μ.μ.

Κυριακὴ 25 Φεβρουαρίου 2018 και ὥρα 6:30 μ.μ / Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.      
Εἰσηγητές: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος, μὲ θέμα «Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῆς σωτηρίας» καὶ                 Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος μὲ θέμα: «Τὸ ἀληθινὸ μήνυμα τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Κυριακὴ 25 Φεβρουαρίου 2018 και ὥρα 6:30 μ.μ / Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.      
Εἰσηγητές: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος, μὲ θέμα «Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῆς σωτηρίας» καὶ                 Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος μὲ θέμα: «Τὸ ἀληθινὸ μήνυμα τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὶς ὡς ἄνω ὁμιλίες, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξεύρωμε τρόπους γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς.

Πληροφορίες γιὰ τὰ προγράμματα, τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς ἐκδρομές: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα«Ἐπάλξεις», τηλ.: 210-5230948, 6936 901606.