Γενικά,  Ἐκδηλώσεις

Εορταστικήν Εκδήλωσιν Ι. N. Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης, 2/2/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

                         Προσκαλούμεν  Υμάς, όπως διά της παρουσίας Υμών τιμήσητε την Εορταστικήν Εκδήλωσιν της Ομάδος Φοιτητριών και Επιστημόνων του καθ’ημάς Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης, η οποία θα πραγματοποιηθή την 2αν  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 και ώρα 6.00μ.μ. έως  8.00μ.μ με θέμα: «ΜΥΡΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

                         Προσκαλούμεν  Υμάς, όπως διά της παρουσίας Υμών τιμήσητε την Εορταστικήν Εκδήλωσιν της Ομάδος Φοιτητριών και Επιστημόνων του καθ’ημάς Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης, η οποία θα πραγματοποιηθή την 2αν  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 και ώρα 6.00μ.μ. έως  8.00μ.μ με θέμα: «ΜΥΡΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ»

                                                                                                                               Μετ’ευχών

                                                                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                                                         Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Α. Αττάρτ

                                                                                                                          Λυκειάρχης