Χωρίς κατηγορία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Σάββατο 14/7 & ώρα 7.15 μ.μ.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἐπονείδιστου πραξικοπήματος καὶ τῆς ἄγριας εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο τὸ 1974 διοργανώνεται ἐκδήλωση μνήμης τὸ Σάββατο  14 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:15 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια μὲ σχετικὴ ὁμιλία καὶ μὲ ἀπόδοση παραδοσιακῶν κυπριακῶν ἀσμάτων ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».

Εἴσοδος ἐλεύθερη. Ακούστε και ζωντανή αναμετάδοση από το ραδιόφωνο των Επάλξεων στην διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/

Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἐπονείδιστου πραξικοπήματος καὶ τῆς ἄγριας εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο τὸ 1974 διοργανώνεται ἐκδήλωση μνήμης τὸ Σάββατο  14 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:15 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια μὲ σχετικὴ ὁμιλία καὶ μὲ ἀπόδοση παραδοσιακῶν κυπριακῶν ἀσμάτων ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».

Εἴσοδος ἐλεύθερη. Ακούστε και ζωντανή αναμετάδοση από το ραδιόφωνο των Επάλξεων στην διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι χθὲς εἴχαμε  τὸ πραξικόπημα καὶ τὴν εἰσβολὴ στὴν Κύπρο, σήμερα τὴν ἐπονείδιστη συμφωνία σὲ βάρος τῆς Μακεδονίας μας, αὔριο τί;