Χωρίς κατηγορία

Δυὸ καλοκαίρια στὰ βουνὰ ἐκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ

 

 

  Ο ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ    
 

 ΔΥΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ               

     Πολὺ περπάτημα, λίγο παιγνίδι,

      …  καὶ πάρα πολλὴ μάθηση

  

    Μὲ τὴ μνήμη ὅμως συμβαίνει κάτι τὸ παράδοξο: ᾿Αντὶ ἡ χαλαρωσὴ της, δηλαδὴ ἡ ἔναρξη τῆς λήθης, νὰ ἀρχίζει  μὲ τὰ παλαιότερα συμβάντα, ἀρχίζει  μὲ τὰ πρὸσφατα… 

 

 

 

    Θερμὸ καὶ ὑγρὸ ἦταν ἐκείνο τὸ ἀπομεσήμερο στὶς ἀρχὲς τοῦ 1945. Ἕνα παιδὶ ἕως ἕνδεκα ἐτῶν, μὲ γαλανὰ μάτια καὶ γεροδεμένο σῶμα, προχωροῦσε μ΄ἕναν μισοφωρτομένο γάϊδαρο  ἀπὸ τὸν  κάμπο της Μανωλάδας πρὸς τὰ ἀνατολικὰ, πρὸς την λοφοσειρὰ τῆς Μόμβρης ἔκει ὅπου βρισκόταν τὸ ἱερὸ προσκύνημα τοῦ ῾Αγίου Νικολάου τρία περίπου χιλιόμετρα ἀνατολικότερα τοῦ χωριοῦ Σπάτα.
    Μόλις εἴχε περάσει το χωριὸ Ψάρι καὶ κατηφόριζε ἐλαφρῶς τὸ σημεῖο ὅπου θὰ συναντοῦσε τὸ μικρὸ ποτάμι…

   

    Ἀς τὸν παρακολουθήσουμε στὴν πορεία του αὐτὴ.

 
  Ἀφιερώνεται στην μνήμη του πρεσβυτέρου Ἀλεξίου Παπαδόπουλου, ἐφημέριου τῶν ὀρεινῶν ἐνοριῶν τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀχαΐας, ὡς καὶ σὲ ὅλους ὅσοι κατὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς  μῆνες τοῦ 1945 καὶ 1946 συνέβαλαν στὴν πνευματικὴ, μορφωτικὴ καὶ κοινωνικὴ καλλιέργειά μου. 

ἐκδόσεις ΠΑΡΡΗΣΙΑ