Χωρίς κατηγορία

Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, 19 & 20 Μαρτίου, Αἴθουσα Ἐπάλξεις

Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας

  19 & 20 Μαρτίου

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

·       Σάββατο 19 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ

1.     «Ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μέσα στὴν τρισδιάστατη ἀποστολή της

Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας

  19 & 20 Μαρτίου

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

·       Σάββατο 19 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ

1.     «Ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μέσα στὴν τρισδιάστατη ἀποστολή της

2.     «Ἐξωτερικὲς ἐπιδράσεις καὶ ἐσωτερικὲς ἀποκλίσεις.»

3.     «Ἡ οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ συγκρητικὸς οἰκουμενισμός

·       Κυριακὴ 20 Μαρτίουκαὶ ὥρα 6:30 μ.μ

1.      «Ἡ σύγχρονη κατάσταση τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν καὶ ἡ ἱεραποστολική των δράση

2.      «Ἡ ἐπίπτωση τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσεως στὸ ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς

3.     «Ἡ Ἱεραποστολικὴ δράση καὶ τὰ κύματα τῶν μεταναστῶν»

4.     «Ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας μας δεῖγμα αὐθεντικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ προϋπόθεση γιὰ τὴν Ἱεραποστολή.».

Συμμετέχουν ἐκπρόσωποι φορέων καὶ προσωπικότητες μὲ ὀρθόδοξη ἱεραποστολικὴ δράση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδήλωση καὶ τὰ λοιπὰ προγράμματα:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα«Ἐπάλξεις», τηλέφωνα: 6987353063, 210 5231758, 210 5230.948, email: epalxeis@otenet.gr