Ἐκδηλώσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

    Κυριακὴ 10 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

                   Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. πλ. Ὁμονοίας
πρὸς συνεργασία ὅλων τῶν ὀρθοδόξων προσώπων & ὁμάδων
• γιὰ νὰ μὴν πετύχουν τὰ σχέδια τῶν παγκοσμίων δυναστῶν καὶ τοκογλύφων πρὸς νέα ἅλωση τῆς χώρας μας.

    Κυριακὴ 10 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

                   Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. πλ. Ὁμονοίας
πρὸς συνεργασία ὅλων τῶν ὀρθοδόξων προσώπων & ὁμάδων
• γιὰ νὰ μὴν πετύχουν τὰ σχέδια τῶν παγκοσμίων δυναστῶν καὶ τοκογλύφων πρὸς νέα ἅλωση τῆς χώρας μας.

• γιὰ νὰ ἐμποδίσουμε τοὺς ντόπιους συνεργάτες τῶν νέων κατακτητῶν νὰ ξεπουλήσουν τὴν χώρα μας.
• γιὰ νὰ δημιουργήσουμε ὅλοι μαζὶ ἑνιαία συνεργατικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τὴν πρόοδο τῆς πατρίδος μας.

Ἡ παρουσία ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.

Εἰσηγητές: Β. Τσούπρας, Χρ. Βέννης, Μ. Κόκορη

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικὰ προγράμματα, τὶς ἐκδηλώσεις & τὶς ἐκδρομὲς:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230948 & 6936-901606