Ἐκδηλώσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Γενικὴ συγκέντρωση γιὰ συνεργασία καὶ κοινὴ δράση

Τετάρτη 27 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια
Θὰ μιλήσουν ἐκπαιδευτικοί,
δικηγόροι καὶ κοινωνιολόγοι
γύρω ἀπὸ τὴν ἀνάγκη γιὰ συνεργασία
ὅλων τῶν ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τόπου,
προσώπων καὶ ὁμάδων
γιὰ περισσότερη ἀλληλοβοήθεια
καὶ ἐντονότερη κοινωνικὴ δράση.
Συντονίζει ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων
Β. Τσούπρας.
Πληροφορίες: Ε.Χ.Ε
(Ἑλληνικὴ Χριστιανοκοινωνικὴ Ἕνωση)
Τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606
e-mail : epalxeis@otenet.gr