Χωρίς κατηγορία

Βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, Σάββατο 8/4

Βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου
Σάββατο τοῦ Λαζάρου 8 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας.
Θὰ ἀποδοθοῦν ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις καὶ θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἄνθρωπος-Σταυρὸς-Ἀνάσταση».
Εἴσοδος ἐλεύθερη. Σᾶς περιμένομε.

Βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὰ Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου
Σάββατο τοῦ Λαζάρου 8 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας.
Θὰ ἀποδοθοῦν ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις καὶ θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἄνθρωπος-Σταυρὸς-Ἀνάσταση».
Εἴσοδος ἐλεύθερη. Σᾶς περιμένομε.


Γενικὴ Σύσκεψη
Κυριακὴ τῶν Βαΐων 9 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3.
Θέμα: «Εὕρεση τρόπου γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐφημερίδος τῶν Ἐπάλξεων».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη καὶ οἱ συνεργάτες ὡς καὶ οἱ τακτικοὶ ἀναγνῶστες τῶν Ἐπάλξεων νὰ προσέλθουν στὴν σύσκεψη αὐτὴν ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 43 ἐτῶν κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδος μας καὶ με τὴν προοπτικὴ τῆς
συνεχίσεως τοῦ ὅλου ἔργου, ἐὰν βεβαίως τὰ μέλη καὶ οἱ ἀναγνῶστες τὸ θελήσουν.
Γι’ αὐτό, ὅσοι ἀγαποῦν τὶς Ἐπάλξεις ἂς προσέλθουν.