Χωρίς κατηγορία

Από την Κύπρο στην Μακεδονία, Κυριακή 13/1 στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα Επάλξεις

Ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴν Μακεδονία

Κυριακὴ 13 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴν Μακεδονία

Κυριακὴ 13 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

            Ἀναφορὰ ἀπὸ εἰδικοὺς στὸ ἑνωτικὸ δημοψήφισμα στὴν Κύπρο καὶ στὴν ἐπικειμένη ψήφιση καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ τῆς καταστρεπτικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ προσέλθουν, γιατὶ μὲ τὸ δημοψήφισμα τῆς 15ης  Ἰανουαρίου τοῦ 1950 ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Κυπρίων ἐψήφισε τὴν   ἕνωση μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἡ βούλησή τους ἀγνοήθηκε.

Ἔτσι και τώρα, ὁ πολὺς λαὸς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ἀντιτίθεται στὴν ἐνδοτικὴ συμφωνία περὶ δῆθεν μακεδονικῆς γλώσσας καὶ μακεδονικῆς ἐθνότητος, ἀλλὰ οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ἐνεργοῦν ἐνάντια στὸ λαϊκὸ αἴσθημα μὲ τραγικὲς συνέπειες γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας.  

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Σᾶς περιμένομε.

Κοπὴ Βασιλόπιττας

Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:

-Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας.

-Ἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις.

-Σύντομη ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα.

            Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες μας νὰ προσέλθουν στὴν κοπὴ Βασιλόπιττας τῶν Ἐπάλξεων, καὶ γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Νέου Ἔτους καὶ γιὰ νὰ ἀνταλλάξωμε εὐχὲς καὶ ἰδέες γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ ἔργου τῶν Ἐπάλξεων καὶ τῆς συνεργασίας. Ἄλλωστε, μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ βοηθήσωμε τὸ ἔργο ἠθικὰ καὶ οἰκονομικά. Στὰ ταμειακῶς ἐντάξει μέλη μας θὰ δοθῇ δωρεὰν τὸ βιβλίο «Δυὸ καλοκαίρια στὰ βουνὰ», ποὺ εἶναι πράγματι ὑπέροχο.

 

Σᾶς περιμένομε.

 

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

          Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων γίνονται:

            Κάθε Σάββατο βράδυ στὶς 6:30 μ.μ. συγκεντρώσεις νέων, ὁμιλία καὶ πρόβα χορωδίας.

            Κάθε Κυριακὴ βράδυ τὴν ἴδια ὥρα ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες γιὰ ἐπίκαιρα θέματα ἀπὸ δοκίμους ὁμιλητές.

            Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν ὠφέλιμες γνώσεις ξένων γλωσσῶν, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ὑπολογιστῶν, μουσικῆς, παραδοσιακῶν χορῶν καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδρομές.

Πληροφορίες στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606.

 

Οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

            Στὴν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου «Ἁγία Μαρία Μαγδαληνὴ» στὴν ὁδὸ Ἀναγεννήσεως 19 στὸ Αἰγάλεω, κάθε Τρίτη βράδυ στὶς 7:00 μ.μ. ψάλλεται Ἱερὰ Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἐν συνεχείᾳ γίνονται ὀρθόδοξες ὁμιλίες καὶ πραγματοποιοῦνται διάφορες δραστηριότητες.

Tὴν Τρίτη 15 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. στὴν ὡς ἄνω αἴθουσα θὰ γίνῃ Κοπὴ Βασιλόπιττας, μὲ προσφορὰ κερασμάτων καὶ πλούσια δῶρα.

            Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ συμμετέχουν στὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.

Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 59 82573.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Σᾶς περιμένομε.