Γενικά,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

         Η εφημερίδα μας, εν’ όψει των προσεχών εκλογών, υποβάλλει στα πολιτικά κόμματα της χώρας τα παρακάτω ερωτήματα, προκειμένου να ενημερώσει τους ανά την επικράτεια αναγνώστες της σχετικά με τη θέση που παίρνουν τα επιμέρους κόμματα για την βίωση, διάδοση και προάσπιση της πολιτιστικής και κοινωνικής μας κληρονομιάς:

         Η εφημερίδα μας, εν’ όψει των προσεχών εκλογών, υποβάλλει στα πολιτικά κόμματα της χώρας τα παρακάτω ερωτήματα, προκειμένου να ενημερώσει τους ανά την επικράτεια αναγνώστες της σχετικά με τη θέση που παίρνουν τα επιμέρους κόμματα για την βίωση, διάδοση και προάσπιση της πολιτιστικής και κοινωνικής μας κληρονομιάς:

α. Η θεμελίωση, η δομή και οι επιδιώξεις του κόμματός σας βασίζονται πάνω στις ελληνορθόδοξες, δημοκρατικές και κοινοτικές παραδόσεις του λαού μας; Εάν ναι, σε ποιά σημεία του καταστατικού και της διακηρύξεώς σας κατοχυρώνονται αυτές και ποιές είναι οι προβλέψεις του προγράμματός σας για την εφαρμογή τους στην δημόσια και κοινωνική ζωή της χώρας;
β. Ποιά είναι η θέση σας για την έξοδο της χώρας απ’ την κρίση, εφαρμογή του Μνημονίου και των επαχθών δεσμεύσεων ή καταγγελία του και δημιουργία νέων συνεργασιών και εύρεση νέων παραγωγικών πόρων;
γ. Πώς σκέπτεστε να εξισορροπήσετε το εθνικό συμφέρον με τις εκάστοτε ισοπεδωτικές ντιρεκτίβες των διοικητικών επιτροπών της Ενωμένης Ευρώπης;
δ. Ποια είναι τα προγράμματα για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, την χρησιμοποίηση της τεχνολογικής πείρας και την απόκτηση μονάδων βαριάς βιομηχανίας, ώστε και η χώρα μας να γίνει οικονομικά αυτοδύναμη και οι πολυάριθμοι άνεργοι και μάλι-
στα οι νέοι να βρουν απασχόληση;
ε. Ποια θέση παίρνετε για την υπερφορολόγηση των ομορρύθμων και άλλων προσωπικών εταιρειών και γενικά για την υπερφορολόγηση όλων των Ελλήνων πολιτών;
στ. Προβλέπει το πρόγραμμά σας την επανασύσταση και μάλιστα την βελτίωση του θεσμού των κοινοτήτων ως βασικού πυρήνα της τοπικής αυτοδιοικήσεως εντός μειζόνων δήμων και μεγάλων αυτοδιοίκητων περιφερειών;
ζ. Τι γνώμη έχετε για τον ελληνορθόδοξο συνεργατικό τρόπο ρυθμίσεως της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, με τον οποίο αποφεύγονται οι ακρότητες των γενικών κρατικοποιήσεων ή των απολύτων ιδιωτικοποιήσεων;
η. Πως προβλέπετε να στηρίξετε τους πολυάριθμους Έλληνες που ζουν στα Βαλκάνια, στη Μικρά Ασία και στις λοιπές μεσογειακές χώρες και δεινοπαθούν από τα εκεί μισελληνικά καθε-
στώτα;
θ. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, ποια είναι η θέση σας για τις εκάστοτε με-ταρρυθμίσεις και πώς προβλέπετε να αντιμετωπίσετε τα γενικότερα προβλήματα των νέων, ώστε να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να ελαττωθεί η εξάρτησή τους από τις ναρκωτικές ουσίες, το οινό-
πνευμα ,το κάπνισμα, τη σεξουαλική ασυδοσία και να αποτραπεί η παραβατικότητα και η παιδική εγκληματικότητα και η πάσης φύσεως εκμετάλλευση των νέων από τα θολά κυκλώμα-τα;
ι. Προβλέπετε την μείωση του αριθμού των βουλευτών και των μελών της κυβερνήσεως;
ια. Πρεσβεύετε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται απ’ ευθείας από τον λαό και να έχει ουσιαστικότερη συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας ή να παραμένει δε-σμιος και απλός εκτελεστής των βουλήσεων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος;
ιβ. Τι μέτρα θα πάρετε για την αποκατάσταση του αισθήματος της ασφάλειας ως και για την αντιμετώπιση των λαθρομεταναστών, ώστε ούτε αισθήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας να γεννώνται, ούτε η ανεξέλεγκτη παραμονή και δράση τους να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις επί της περιουσίας, εργασίας και ζωής όλων μας; Πώς θα ταιριάξετε την πατροπαράδοτη φιλοξενία με την κοινή ασφάλεια;