Ἐκδηλώσεις

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

Ἀνθρωπιστικὸ Διήμερο

 

Σάββατο & Κυριακὴ 8-9 Ἰουνίουκαὶὥρα 7:30 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 

Τὸ διήμερο διοργανώνεται ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆςΚυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

 

Ἀνθρωπιστικὸ Διήμερο

 

Σάββατο & Κυριακὴ 8-9 Ἰουνίουκαὶὥρα 7:30 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 

Τὸ διήμερο διοργανώνεται ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆςΚυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

 

·        Σάββατο 8/6: «Πρόσωπα μὲ ἀναπηρία:

Ἰσότητα, Περιβάλλον & ποιότητα ζωῆς».

 

Ὁμιλητὴς ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Ε.Κ.Π.Α.

κ. Λ. Δελλασούδας.

 

·        Κυριακὴ 9/6:«Ἡ παροῦσα κρίση καὶ οἱ δυνατότητες διεξόδου».

 

Ὁμιλητὴς ὁ καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Γ. Εὐδωρίδης.

 

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ στὶς 6:00 μ.μ.

γίνονται παραδοσιακοὶ χοροί, στὶς 7:30 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία

καὶ στὶς 8:00μμ πρόβα χορωδίας.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν.

 Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδήλωση καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

 

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,

τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606.