Χωρίς κατηγορία

Αναζητώντας τους αδερφούς μας στη Μικρά Ασία, 24/2 & ώρα 6.30 μ.μ.

Διήμερο Ὀρθοδοξίας/ 24 καὶ 25 Φεβρουαρίου 2018/  Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.

Σάββατο 6:30 μ.μ.: Eἰσηγήτρια ἡ ἐκπαιδευτικὸς Ἀναστασία Ἀρπατζῆ μὲ θέμα: «Ἀναζητῶντας τοὺς ἀδελφούς μας στὴ Μικρᾶ Ἀσία».

Διήμερο Ὀρθοδοξίας/ 24 καὶ 25 Φεβρουαρίου 2018/  Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.

Σάββατο 6:30 μ.μ.: Eἰσηγήτρια ἡ ἐκπαιδευτικὸς Ἀναστασία Ἀρπατζῆ μὲ θέμα: «Ἀναζητῶντας τοὺς ἀδελφούς μας στὴ Μικρᾶ Ἀσία».

Κυριακὴ  τὴν ἴδια ὥρα:Εἰσηγητές: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος, μὲ θέμα «Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῆς σωτηρίας» καὶ  Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος μὲ θέμα: «Τὸ ἀληθινὸ μήνυμα τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὶς ὡς ἄνω ὁμιλίες,  ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐξεύρωμε τρόπους γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς.

Πληροφορίες γιὰ τὰ προγράμματα, τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὶς ἐκδρομές:  Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα«Ἐπάλξεις», τηλ.: 210-5230948, 6936 901606.