Χωρίς κατηγορία

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ, Παρασκευή 15/4 στην Ἱ. Μ. Ἰωάννου Μακρυνοῦ

Παρακολούθηση τῶν Χαιρετισμῶν
Τὴν Παρασκευὴ 15 Ἀπριλίου θὰ πραγματοποιηθῇ προσκύνημα σὲ μονὲς τῆς Μεγαρίδος μὲ κατάληξη στὴν Ἱ. Μ. Ἰωάννου Μακρυνοῦ (πλησίον Ἀλεποχωρίου) γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου.
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς γιὰ τὸ ἀπογευματινὸ προσκύνημα στὰ τηλέφωνα: 210 5230948, 6987 353063.

Παρακολούθηση τῶν Χαιρετισμῶν
Τὴν Παρασκευὴ 15 Ἀπριλίου θὰ πραγματοποιηθῇ προσκύνημα σὲ μονὲς τῆς Μεγαρίδος μὲ κατάληξη στὴν Ἱ. Μ. Ἰωάννου Μακρυνοῦ (πλησίον Ἀλεποχωρίου) γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου.
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς γιὰ τὸ ἀπογευματινὸ προσκύνημα στὰ τηλέφωνα: 210 5230948, 6987 353063.