Χωρίς κατηγορία

Αίτια & συνέπειες της πτώσεως της Βασιλεύουσας, Σάββατο 2 Ιουνίου και ώρα 7 μ.μ. Αίθουσα Επάλξεις, Ομιλητής:Γεώργιος Τσούπρας