Χωρίς κατηγορία

Άτομα ή Πρόσωπα στις ελληνικές κοινότητες;» 24/9 ομιλία στις Επάλξεις

  Κυριακὴ 24 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:«Άτομα ή Πρόσωπα στις ελληνικές κοινότητες;».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σημ.: Τὰ μορφωτικὰ καὶ κοινωνικὰ προγράμματα συνεχίζονται και φέτος.Πληροφορίες 2105230948, 6936901606

  Κυριακὴ 24 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

 θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:«Άτομα ή Πρόσωπα στις ελληνικές κοινότητες;».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σημ.: Τὰ μορφωτικὰ καὶ κοινωνικὰ προγράμματα συνεχίζονται και φέτος.Πληροφορίες 2105230948, 6936901606