«…ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς» (Ἰωάν. ιζ 11)

Η Εκκλησία μας είναι καθολική κατά το ιερό Σύμβολο. Η ιδιότητά της αυτή θεμελιώνεται στους λόγους του Αναστάντος Κυρίου μας: «Πορευθέντες μαθητεύσατε…