Γιὰ μιὰ ἀγαπητικὴ πολιτεία

Ὅλοι, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ὅλοι οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι θέλουν καὶ ἐπιδιώκουν νὰ ζοῦν σὲ μιὰ δίκαιη, εὐνομούμενη καὶ ἀγαπητικὴ πολιτεία, ὥστε νὰ αἰσθάνωνται ἀσφαλεῖς καὶ ἐλεύθεροι γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ δημιουργικοῦ καὶ κοινωνικοῦ των ἔργου.
(Κύριο Ἄρθρο στὸ φύλλο Ἰουνίου 2024)