Παρασκευὴ 20-11-20 μαζὶ μας ἡ κ.Μακρίνα Ράγκα. Σάββατο 21-11-20 ἡ Σοφία Μπεκρὴ

Ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ στὶς 6.30μμ

Ἡ ἀγαπητὴ μας καὶ καλὴ νομικός, κ.Μακρίνα Ράγκα θὰ μᾶς μιλήσει σήμερα γιὰ “τὶς δύο παραδεισοπαράδοτες ἐντολές”

Ἀπὸ τὸν ἴδιο ἀγαπημένο μας σταθμό, θὰ ἀκούσουμε αὔριο 21-11-20 τὴ γνώριμη φωνὴ τῆς Σοφίας Μπεκρῆ νὰ μᾶς μιλάῃ, μὲ ἀφορμὴ τὴν μνήμη καὶ τὴν ἐορτὴ γιὰ τὴν ἀνάμνηση τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτὸκου, τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, μᾶς τὴν εἶχε ὑποσχεθεὶ ἀπὸ τὸ λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, στὸ τρίτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, ἐδάφιο 15: ” καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν “. Ἀπὸ τὰ πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως, ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ποὺ βλέπουμε στὸ τρίτο κεφάλαιο ἐδάφιο 6-7 ἀλλὰ καὶ τὴ διαπίστωση τῆς λάθος ἐπιλογῆς, ἀπὸ τὴν Εὔα ἀρχικὰ καὶ τὸν Ἀδάμ κατόπιν, ὁ Θεὸς μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν συνεπειῶν τῆς πράξεώς τους, ἀμέσως μετὰ τοὺς δίνει τὴν ἐλπίδα τῆς ἐπανένωσης μέσω τῆς γυναικός καὶ τοῦ σπέρματός της ὅπως τοὺς ἀνακοινώνει. Ἀλλὰ ἔχει ἡ γυναίκα σπέρμα; Εἶναι φανερὸ ὅτι γίνεται ἀναφορὰ στὴν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου σάρκωση τοῦ Μεσία, τοῦ “ἀναμενώμενου”, μαζὶ μὲ τὰ τίμια αἵματα τὴς Ἀειπαρθένου Μαρίας ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν κύριο Ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστόν! Τὴν ἀρχὴ τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, τῶν Χριστουγέννων, ποὺ ὑλοποιεῖται, σαρκώνεται, ἀνδρώνεται μὲ τὴν εἶσοδο, στὰ Ἅγια τῶν Ἅγίων τῆς τρίχρονης Θεοτόκου. Ἐκεῖ ἔμπαινε μόνο ὁ ἀρχιερέας, ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, μιὰ φορὰ τὸ χρόνο μόνο, κι αὐτὸς ἀκόμη ὄχι χωρὶς αἱματος, κατάλληλες θυσίες δηλαδὴ ἐξαγνισμοῦ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του. Τὰ Εἴσόδια τῆς Θεοτόκου, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστά.

Ἀς άκούσουμε τὴν κ. Σοφία Μπεκρῆ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ

Ὑπὸ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑ ἀπὸ τὸ διαδυκτιακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

γιὰ σύνδεση πατήστε ἐδῶ epalxeis.caster.fm

Ἠ μουσικὴ καὶ ἡ λειτουρκικὴ της χρήση στὴ ζωὴ μας γενικὰ. Σήμερα Τετἀρτη 6.30μμ ἀπὸ τὸ διαυκτιακό σταθμὸ μας. Ἀς ἀκούσουμε μὲ ἐνδιαφέρον …

ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ: epalxeis.caster.fm

ΣΗΜΕΡΑ 17-11-2020 ΩΡΑ 6.30μμ

Στὸ φιλόξενο διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, epalxeis.caster.fm σήμερα Τρίτη 17/11/2020, θὰ ἀκούσουμε κάτι ἀπὸ τὸ φύλλο τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ τοῦ Σεπτεμβρίου τρέχοντος ἔτους, καὶ σχετικὰ σχόλια, στὸ μικρόφωνο ὁ Θεολόγος, Βασίλειος Μπαμπίλης.

Θὰ χαροῦμε νὰ σᾶς ἔχουμε στὴν παρέα μας !

Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ: epalxeis.caster.fm synpasitoisagiois.radio12345.com

ΣΗΜΕΡΑ 16-11-2020 ΩΡΑ 6.30μμ

Στὸ φιλόξενο διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, epalxeis.caster.fm ἀλλὰ καῖ στὸν ἀντίστοιχο σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ https://synpasitoisagiois.radio12345.com σήμερα Δευτέρα 16/11/2020, θὰ ἀκούσουμε τὸ Δρ. Πληροφορικῆς καὶ Ἰεροψάλτη, παλιό μας φίλο καὶ ἀδελφὸ, τὸν κ. Βελισσάρη Γκεζερλὴ, μὲ θέμα : ” Ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων, μέσα στὴν Ἐκκλησία”

Θὰ χαροῦμε νὰ σᾶς ἔχουμε στὴν παρέα μας !

Μακάριόν ἐστι τὸ διδόναι μᾶλλον ἤ λαμβάνειν

Ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, γνωστὸς θεολόγος καὶ κοινωνιολόγος θὰ μιλήσει μὲ ἀφορμὴ τὴν σχετικὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη καὶ τὴν προκλητικὴ στάση καὶ ἐρωτήσεις τοῦ νομικοῦ ποὺ προκάλεσε τὴ διήγησή της.

Σήμερα Κυριακὴ 15-11-2020, ὥρα 6:30μμ στὸ διαδικτυακό ραδιόφωνο τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ.

ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τὸ Σάββατο στὶς 6.30μμ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Πώς φανταζόμαστε ἀλήθεια τὴν παγκοσμιοποίηση;
Ἔτσι;
Ἔτσι;
ἤ κάπως ἔτσι;

Πώς θὰ ἀλήθεια ζοῦμε ἤ καλύτερα πὼς θὰ θέλαμε νὰ ζοῦμε τὴν παγκοσμιοποίηση;

Σὲ αὐτὸ τὸ βασανιστικὸ ἤ καὶ ζωτικὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν παραπέρα ζωὴ μας θὰ προσπαθήσει νὰ μᾶς βοηθήσει ἡ ἀγαπημένη μας ἀδελφή, φίλη καὶ νομικός, ἀπὸ τὰ παλιὰ μέλη τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, ἡ Μακρίνα Ρὰγκα. Ἀς τὴν ἀκούσουμε ἀπὸ τὸ διαυκτιακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ αὔριο Σάββατο στὶς 6.30 μμ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΟΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ

Σήμερα 11 Νοεμβρίου 2020 στίς 6.30μμ θὰ ἀκούσουμε τὸν θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη σὲ κάποιες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴ θεραπεία τῆς αἱμοροούσης γυναικὸς ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάσταση τῆς θυγατρὸς τοῦ άρχισυναγώγου Ἰαείρου.

Μετὰ ἀπὸ παρακλήσεις τῶν ἀκροατῶν, ποὺ δὲν προλαβαίνουν νὰ άκοῦσουν τὶς ζωντανὲς ἐκπομπὲς λόγῳ ἐργασἰας αὐτὲς νὰ ἐπαναλαμβάνονται. Ὑπάρχει ἡ σκέψη νὰ άναπαράγωνται οἱ ζωντανὲς ὁμιλίες καὶ σὲ ἄλλες ὥρες, ὅπως π.χ. στὶς 10.30μμ τῆς ἰδίας μέρας καὶ στὶς 11πμ τὴς ἐπόμενης μέρας. Μὲ τὴ βοὴθεια τοῦ Θεοῦ θὰ τὸ προσπαθήσουμε.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΟΥΠΡΑ ΣΗΜΕΡΑ 10/11/20 ὤρα 6.30μμ

Στὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ θὰ μιλήσει σήμερα Τρίτη 10/11/20 ὥρα 6.30μμ. Στὸ πλαίσιο τῆς βελτίωσης τοῦ διαδικτυακοῦ μας σταθμοῦ θὰ ἀκούσουμε τὸν καταξιωμένο θεολόγο, κ.Βασίλη Τσούπρα, σὲ ζωντανὴ ὁμιλία, στὶς 6.30μμ. Μετὰ τὴν ἐπιτυχημένη πρεμιέρα τῆς Κυριακῆς, πού προηγήθηκε, μὲ θέμα – τὶ ἄλλο; – τὸν ὁλόλαμπρο ἑορτασμὸ τῶν Ταξιαρχῶν καὶ τὸ τριπλὸ του νόημα, μπαίνουμε σταδιακὰ σὲ ἕνα τακτικότερο ζωντανὸ πρόγραμμα μεταδόσεων, κατ’ ἀρχὰς στὶς 6.30μμ τὸ πιθανότερο. Σύντομα ἐλπίζουμε νὰ δημοσιεύσουμε ἕνα ὁλοκληρωμένο ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμα ζωντανῶν ἐκπομπῶν.

Μέχρι τότε παρακολουθῆστε τὶς καθημερινές μας σχετικὲς ἀνακοινώσεις γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ζωντανὴ ὁμιλία ἤ ἐκδήλωση ἤ ὁποιοδήποτε σχετικό γεγονός μέσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας. Στέλνουμε κι ἐμεῖς sms… Σὲ σᾶς, ὅταν πρέπει!

Καλὴ ἀκρόαση !