Μακάριόν ἐστι τὸ διδόναι μᾶλλον ἤ λαμβάνειν

Ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, γνωστὸς θεολόγος καὶ κοινωνιολόγος θὰ μιλήσει μὲ ἀφορμὴ τὴν σχετικὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη καὶ τὴν προκλητικὴ στάση καὶ ἐρωτήσεις τοῦ νομικοῦ ποὺ προκάλεσε τὴ διήγησή της.

Σήμερα Κυριακὴ 15-11-2020, ὥρα 6:30μμ στὸ διαδικτυακό ραδιόφωνο τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ.

ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τὸ Σάββατο στὶς 6.30μμ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Πώς φανταζόμαστε ἀλήθεια τὴν παγκοσμιοποίηση;
Ἔτσι;
Ἔτσι;
ἤ κάπως ἔτσι;

Πώς θὰ ἀλήθεια ζοῦμε ἤ καλύτερα πὼς θὰ θέλαμε νὰ ζοῦμε τὴν παγκοσμιοποίηση;

Σὲ αὐτὸ τὸ βασανιστικὸ ἤ καὶ ζωτικὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν παραπέρα ζωὴ μας θὰ προσπαθήσει νὰ μᾶς βοηθήσει ἡ ἀγαπημένη μας ἀδελφή, φίλη καὶ νομικός, ἀπὸ τὰ παλιὰ μέλη τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, ἡ Μακρίνα Ρὰγκα. Ἀς τὴν ἀκούσουμε ἀπὸ τὸ διαυκτιακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ αὔριο Σάββατο στὶς 6.30 μμ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΟΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ

Σήμερα 11 Νοεμβρίου 2020 στίς 6.30μμ θὰ ἀκούσουμε τὸν θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη σὲ κάποιες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴ θεραπεία τῆς αἱμοροούσης γυναικὸς ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάσταση τῆς θυγατρὸς τοῦ άρχισυναγώγου Ἰαείρου.

Μετὰ ἀπὸ παρακλήσεις τῶν ἀκροατῶν, ποὺ δὲν προλαβαίνουν νὰ άκοῦσουν τὶς ζωντανὲς ἐκπομπὲς λόγῳ ἐργασἰας αὐτὲς νὰ ἐπαναλαμβάνονται. Ὑπάρχει ἡ σκέψη νὰ άναπαράγωνται οἱ ζωντανὲς ὁμιλίες καὶ σὲ ἄλλες ὥρες, ὅπως π.χ. στὶς 10.30μμ τῆς ἰδίας μέρας καὶ στὶς 11πμ τὴς ἐπόμενης μέρας. Μὲ τὴ βοὴθεια τοῦ Θεοῦ θὰ τὸ προσπαθήσουμε.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΟΥΠΡΑ ΣΗΜΕΡΑ 10/11/20 ὤρα 6.30μμ

Στὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ θὰ μιλήσει σήμερα Τρίτη 10/11/20 ὥρα 6.30μμ. Στὸ πλαίσιο τῆς βελτίωσης τοῦ διαδικτυακοῦ μας σταθμοῦ θὰ ἀκούσουμε τὸν καταξιωμένο θεολόγο, κ.Βασίλη Τσούπρα, σὲ ζωντανὴ ὁμιλία, στὶς 6.30μμ. Μετὰ τὴν ἐπιτυχημένη πρεμιέρα τῆς Κυριακῆς, πού προηγήθηκε, μὲ θέμα – τὶ ἄλλο; – τὸν ὁλόλαμπρο ἑορτασμὸ τῶν Ταξιαρχῶν καὶ τὸ τριπλὸ του νόημα, μπαίνουμε σταδιακὰ σὲ ἕνα τακτικότερο ζωντανὸ πρόγραμμα μεταδόσεων, κατ’ ἀρχὰς στὶς 6.30μμ τὸ πιθανότερο. Σύντομα ἐλπίζουμε νὰ δημοσιεύσουμε ἕνα ὁλοκληρωμένο ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμα ζωντανῶν ἐκπομπῶν.

Μέχρι τότε παρακολουθῆστε τὶς καθημερινές μας σχετικὲς ἀνακοινώσεις γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ζωντανὴ ὁμιλία ἤ ἐκδήλωση ἤ ὁποιοδήποτε σχετικό γεγονός μέσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας. Στέλνουμε κι ἐμεῖς sms… Σὲ σᾶς, ὅταν πρέπει!

Καλὴ ἀκρόαση !