Ἀνακοίνωση

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, ὅλη τὴν Μ. Ἑβδομάδα κάθε μέρα στὶς 5:00 μ.μ. (M. Πέμπτη καὶ M. Παρασκευὴ 4:00 μ.μ.) θὰ ἔχουμε ζωντανὴ ἐκπομπὴ μὲ ἀνάλυση τῶν ὕμνων τῆς ἡμέρας. Τὴν Δευτέρα ἀκούσαμε τὸν Βελισσάριο Γκεζερλῆ. Τὴν Τρίτη ἡ φιλόλογος καὶ θεολόγος Σοφία Μπεκρῆ ἀνέλυσε τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Στὴν συνέχεια, τὴν Τετάρτη ἡ ἰατρὸς καὶ θεολόγος Μαγδαληνὴ Κόκορη θὰ ἀναλύσει τὰ εὐαγγέλια τοῦ Εὐχελαίου καὶ τὴν Πέμπτη θὰ μιλήσει ἡ κα. Σοφία Μπεκρῆ.

KAΛO MEΓAΛOBΔOMAΔO! KAΛH ANAΣTAΣH!

ΣYNΔEΘEITE: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Ἐρχόμενος ὁ κύριος…

Μιὰ ἐννοιολογικὴ προσέγγιση στὴν ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, κάθε μέρα 5-6 μ.μ. ἀπὸ τὴν φιλόλογο καὶ θεολόγο Σοφία Μπεκρῆ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Οἱ «Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι» τοῦ Μεσολογγίου

καὶ ἡ ἡρωϊκή τους ἔξοδος ξημερώματα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ, φιλολόγου-θεολόγου

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com


Γιὰ νὰ θυμώμαστε ὅσους δὲν δείλιασαν οὔτε πρόδωσαν τὰ ἰδανικά τους, ἀλλὰ ὕψωσαν γενναῖα τὸ ἀνάστημά τους καὶ ἔγιναν μὲ τὸ παράδειγμά τους παγκόσμιο καὶ διαχρονικὸ σύμβολο ἐλευθερίας καὶ ἀξιοπρέπειας.

Σήμερα Πέμπτη 22 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Πνευματικὰ καὶ ἠθικὰ μηνύματα μέσα ἀπὸ τὸν Μεγάλο Κανόνα τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης.

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ

Ἐκτάκτως αὐτὴν τὴν Τρίτη 13 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἡ Κλίμακα τῶν ἀρετῶν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ

Ἡ ἔννοια τῆς ἀρετῆς.
  Ἀντιστοιχία ἀρετῶν καὶ παθῶν
     Ἡ κλιμάκωση τῶν ἀρετῶν
        Γιατί νὰ διαβάσουμε τὴν "Κλίμακα

Ἐκτάκτως αὐτὸ τὸ Σάββατο 10 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἕνας Ἕλληνας – ὁ Μακρυγιάννης

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Στὴν σημερινὴ ἐκπομπὴ θὰ μᾶς μιλήσῃ, μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο του τὸ ἔργο, ὁ “ἀγράμματος” ἀλλὰ ἐξοπλισμένος μὲ πατριωτισμὸ καὶ συναντίληψη ἥρωας τῆς Ἐπαναστάσεως, Μακρυγιάννης.

Ἄς ἀκούσουμε τί ἔχει νὰ πῆ ἕνας Ἕλληνας τοῦ ’21 σὲ μᾶς, τοὺς Ἕλληνες τοῦ 2021!

Σήμερα, Πέμπτη 1 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου…

τῆς κ. Σοφίας Μπεκρῆ, φιλολόγου & θεολόγου

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῶς.
Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου…

Αὐτὴν τὴν σύντομη ἀλλὰ περιεκτικὴ εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, ποὺ μᾶς συνοδεύει σ’ ὅλη τὴν πορεία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, θὰ ἀναλύσουμε αὐτὴν τὴν Πέμπτη, 18 Μαρτίου, καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063

Ἡ ἀληθὴς νηστεία

ὰπὸ τὴν φιλόλογο & θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ

«Ἀληθὴς νηστεία ἡ τοῦ κακοῦ ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορκίας.»

Μέγας Βασίλειος

«Νηστεία: ἀποχὴ βρωμάτων καὶ ἀποστροφὴ ἁμαρτημάτων»

Μέγας Φώτιος

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Χρησιμότητα καὶ ὠφέλεια τῆς νηστείας.
Νηστεία καὶ διάκριση.
Νηστεία καὶ παράλληλη ἄσκηση σὲ ἄλλες ἀρετές,
…διότι, ὅπως λέει ὁ Ἀββὰς Ποιμήν: «ἡμεῖς οὑκ ἐδιδάχθημεν σωματοκτόνοι, ἀλλὰ παθοκτόνοι (εἶναι)».

Σήμερα, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, στὶς 7:00μμ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

«Ἡ ἀνυπόκριτος φιλαδελφία» (Α’ Πέτρου, Α’ 22)

ὰπὸ τὴν φιλόλογο & θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

 Ἡ «βασίλισσα τῶν ἀρετῶν», κατὰ τὸν Χρυσόστομο.
 Ἡ σχέση της μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ἀρετές.
Διάκριση φιλαδελφίας- φιλανθρωπίας.
Ποιοῦμεν σήμερα “τὰ περιττὰ χρήσιμα”;

Σήμερα, Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, στὶς 7:00μμ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἡ ἰσχὺς τῆς προσευχῆς

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τρία εἶναι τὰ κύρια πνευματικὰ ὅπλα, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ ἐλεημοσύνη ποὺ καταπολεμοῦν τὰ τρία κυρίαρχα πάθη, ἀντιστοίχως: τὴν φιληδονία, τὴν ὑπερηφανεία (ἄλλη μορφὴ φιλοδοξίας) καὶ τὴν φιλαργυρία.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἡ ἰσχὺς τῆς προσευχῆς

Τὸ ἀνδρεῖο φρόνημα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

τῆς κ. Σοφίας Μπεκρῆ

Θὰ μᾶς βρῆτε στοὺς συνδέσμους: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ https://synpastoisagiois.radio12345.com.

16ος αἰώνας. Ὁ πιὸ σκοτεινὸς αἰώνας τῆς Τουρκοκρατίας. “Ὁλα τά ‘σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά”.
Ἀλλά, νά! Μέσα στὸ ἀπόλυτο σκοτάδι ἕνα φῶς ἔλαμψε.

Συνεχίστε την ανάγνωση Τὸ ἀνδρεῖο φρόνημα τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

Ἐκπομπὴ Σοφίας Μπεκρῆ

Ἔρρει τὰ καλά, γυμνὰ τὰ κακά..
(Πᾶνε τὰ καλά, τὰ κακὰ γυμνὰ μπροστά μας)

Γρηγόριος Θεολόγος

Πόσο ἐπίκαιρα εἶναι τὰ παραπάνω λόγια τοῦ Γρηγορίου Θεολόγου;
 Ὑπάρχει λύση γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν σημερινῶν κακῶν;
Τί χρὴ ποιεῖν; (Τὶ νὰ κάνουμε; )                      
Τὴν Πέμπτη 11  Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Μέγας Φώτιος

ἀπὸ τὴν Σοφία Μπεκρῆ καὶ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη

Ὁ Μέγας Φώτιος

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὸ Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021, στὶς 19:00 ὄπως καὶ κάθε μέρα, θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ καὶ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο – μουσικό, στὸ δεύτερο μέρος τῆς διαδικτυακῆς ἐκπομπῆς μὲ θὲμα τὸν Μέγα Φώτιο.

Ἡ πολύπλευρη προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Μ. Φωτίου καὶ ἡ συμβολή του στὸ ἔργο τῆς Καθολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Θὰ γίνει ἀναφορὰ καὶ στὴν ἐπιστολή του «Πρὸς Βούλγαρον Ἡγεμόνα», ποὺ ἀπευθύνεται στὸν Μπόρις (μετέπειτα Μιχαήλ), ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων.

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἐπικοινωνία: 6987353063

“ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ”

ἀπὸ τὴν Σοφία Μπεκρῆ

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὴν Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021, στὶς 19:00 ὄπως καὶ κάθε ἐβδομάδα, θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὴν φιλόλογο καὶ θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ σὲ μιὰ διαδικτυακὴ ἐκπομπὴ μὲ θὲμα τὸν Μέγα Φώτιο.

Η πολύπλευρη προσωπικότητα του Οικουμενικού Διδασκάλου Μ. Φωτίου και η συμβολή του στο έργο της Καθολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

ΤΡΕΙΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ

Λόγοι καὶ ἔργα: ἀπὸ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη καὶ τὴ Σοφία Μπεκρῆ

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὶς 7.00μμ στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Πῶς ἀκούγονται τὰ λόγια τους σήμερα καὶ πῶς βλέπουμε τὰ ἔργα τους; Τί ἀντίκτυπο ἔχουν στὴν ταραγμένη καὶ ἐγκλωβισμένη “ἐλεύθερη πολιορκημένη” Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία μας;

Σήμερα Σάββατο 30/1/2021 στὶς 7.00μ.μ. μαζί μας ὁ Βασίλειος Μπαμπίλης, Θεολόγος καὶ Μουσικός καὶ ἡ Σοφία Μπεκρῆ, Φιλόλογος καὶ Θεολὸγος

Ἡ διαχρονικὴ παρουσία τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν
Οἱ Τρεὶς Μέγιστοι Πατέρες

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὶς 7.00μμ στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
https://synpasitoisagiois.radio12345.com