Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον

τῆς Μακρίνας Ράγκα, δικηγόρου

Σήμερα, Παρασκευὴ 23 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. .

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε

   Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσ­θες αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς.

Ἡσ. κς΄ [26] 15

ἀπὸ τὴν Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Σήμερα, Παρασκευὴ 16 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 9:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Θαρσεῖτε

ἀπὸ τὴν Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Σήμερα, Παρασκευὴ 9 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 9:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Μητρικὰ συναισθήματα ἐνοχῆς

ἀπὸ τὴν Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Σήμερα, Παρασκευὴ 2 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 9:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἑλληνορθόδοξη Πορεία

ἀπὸ τὴν Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Σήμερα, Παρασκευὴ 26 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 9:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΡΟΚΑΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ

ἀπὸ τὴν Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Σήμερα, Παρασκευὴ 19 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 9:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἡ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς μητρότητας

ἀπὸ τὴν Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Μὲ ἕνα ἰδιαίτερο θέμα ποὺ μπορεῖ νὰ ξενίζει λίγο θὰ ἀσχοληθεῖ ἡ κ. Ράγκα σήμερα Παρασκευὴ 12 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μμ. Ἀς τὴν ἀκούσουμε ὄμως καὶ θὰ δοῦμε τί μπορεῖ νὰ σημαίνει τὸ θέμα αυτό.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

«Σύζυγος – μητέρα – νοικοκυρὰ – ἐργαζόμενη. Πῶς ἰσορροπεῖ τοὺς ρόλους”

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐναλλακτικὰ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀν σᾶς λένε κάτι αὐτὲς οἱ εἰκόνες …

Τότε ἀς ἀκοῦσουμε τὴν κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐναλλακτικὰ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Εἶσαι κακιὰ πεθερά; Εἶσαι ἀνάγωγη νύφη;

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Παρασκευὴ 12 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ άκούσουμε τὴν ἐκπομπὴ τῆς κ. Μακρίνας Ράγκα, δικηγόρου, μὲ θέμα «Εἶσαι κακιὰ πεθερά; Εἶσαι άνάγωγη νύφη;».

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἐπικοινωνία: 6987353063

Συζυγικὴ ἀπιστία – ἡ ἑπόμενη μέρα

ἀπὸ τὴν κ. Μακρίνα Ράγκα

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σὲ συνέχιση τῶν ἐκπομπῶν τῶν προηγούμενων ἐβδομάδων, αὐτὴν τὴν Παρασκευὴ 5 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μμ ἡ κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρος, θὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὴ συζυγικὴ ἀπιστία.

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἡ παραμελημένη συζυγία μας καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὰ παιδιὰ μας

Παρασκευὴ 29 Ἰανουαρίου 2021, 19:00 μ.μ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Συζητώντας γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν στὴ χαλάρωση τοῦ γάμου, τὴ λύση του καὶ στὸ διαζύγιο ἡ ἀγαπητὴ μας δικηγόρος κ. Μακρίνα Ράγκα, θὰ μιλήσει γιὰ τὴν παραμέληση τῆς σχέσης, ἐν προκειμένῳ τὴς συζυγίας, ἀλλὰ καὶ τὰ προβλήματα ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει στὰ ἐμπλεκόμενα πρόσωπα καὶ εἰδικὰ στὰ παιδιὰ. Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Διαζύγιο:Μιζέρια ἤ ἐπώδυνη καινούργια ἀρχὴ;

Στὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά:https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ὑπὸ τὴς δικηγόρου Μακρίνας Ράγκα

Γιὰ τὸ κρίσιμο πρόβλημα τῶν διαζυγίων ποὺ τείνουν νὰ πάρουν τραγικὲς διαστάσεις τὰ τελευταὶα χρόνια καὶ στὴ χώρα μας, θὰ μιλήσει ἡ ἀγαπητὴ μας συνεργάτης καὶ φίλη δικηγόρος Μακρίνα Ράγκα αὔριο Παρασκευὴ 22 Ἰανουαρίου στὶς 7.00 μ.μ.

Στὸ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ στὸ «ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ» ἐναλλακτικά: https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Μεταφυσικὲς τεχνικές – ΓΙΟΓΚΑ

Ὑπὸ τῆς δικηγόρου Μακρίνας Ράγκα

Ἀκοῦστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm ἤ ἀπὸ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Δὲν εἶναι τυχαία ἡ χρήση της καὶ οἱ τεχνικ΄ες τῆς γιόγκα… ἀπό ὅλους!

Θὰ ἔχουμε ὅλοι ἀκούσει γιὰ διάφορες τεχνικὲς ἤ ἀσκήσεις αὐτοσυγκέντρωσης, αὐτοπραγμάτωσης, ἡρεμίας, ἀλλὰ καὶ αὐτο-δικαίωσης, αὐτοθέωσης, μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο κτλ. Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς ἔχουν εἰσχωρήσει στὸν εὐρὺ πληθυσμὸ σὰν μιὰ ἀπλὴ ἐναλλακτικὴ γυμναστική! Βέβαια θὰ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ γιόγκα καὶ σὰν γυμναστικὴ ἔχει κατηγορηθεῖ γιὰ πολλαπλὲς μυοσκελετικὲς κακώσεις.

Ἀς τὴν καλωσορίσουμε στὴν γνωστὴ διαδυκτιακὴ ραδιοφωνική μας παρέα πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm ἤ ἐδῶ:synpasitoisagiois.radio12345.com

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Ὑπὸ τῆς Μακρίνας Ράγκα, δικηγόρου

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα μαζί μας στὴ διαδικτυακὴ παρέα μας, θὰ ἔχουμε τὴν ἀδελφή μας Μακρίνα Ράγκα τὸ ἀπόγευμα, στὶς 7:00 μ.μ.. Εἶναι καλὸ ἄραγε νὰ μένουμε παγιωμένοι σὲ προκαταλήψεις καὶ στερεότυπα, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ κάποια ἀπὸ αὐτὰ μπορεῖ νὰ ἔχουν ξεπεραστεῖ;

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἤθη & Ἔθιμα Πρωτοχρονιᾶς

Ὑπὸ τῆς κ.Μακρίνας Ράγκα, νομικοῦ

Ἀκοῦστε στὶς 7:00 μ.μ. ἀνήμερα τὴν Πρωτοχρονιά, ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Σήμερα 1 Ἰανουαρίου 2021 θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὴν ἀδελφή μας, Μακρίνα Ράγκα, νὰ μᾶς μιλᾶ γιὰ τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

Ἀς τὴν ἀκούσουμε ἀπὸ τὴν γνωστή μας παρέα πατώντας στὶς 7:00 μ.μ. ἐδῶ: epalxeis.caster.fm