Ἀνακοίνωση

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, ὅλη τὴν Μ. Ἑβδομάδα κάθε μέρα στὶς 5:00 μ.μ. (M. Πέμπτη καὶ M. Παρασκευὴ 4:00 μ.μ.) θὰ ἔχουμε ζωντανὴ ἐκπομπὴ μὲ ἀνάλυση τῶν ὕμνων τῆς ἡμέρας. Τὴν Δευτέρα ἀκούσαμε τὸν Βελισσάριο Γκεζερλῆ. Τὴν Τρίτη ἡ φιλόλογος καὶ θεολόγος Σοφία Μπεκρῆ ἀνέλυσε τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Στὴν συνέχεια, τὴν Τετάρτη ἡ ἰατρὸς καὶ θεολόγος Μαγδαληνὴ Κόκορη θὰ ἀναλύσει τὰ εὐαγγέλια τοῦ Εὐχελαίου καὶ τὴν Πέμπτη θὰ μιλήσει ἡ κα. Σοφία Μπεκρῆ.

KAΛO MEΓAΛOBΔOMAΔO! KAΛH ANAΣTAΣH!

ΣYNΔEΘEITE: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Βραδυνὸ προετοιμασίας

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 24 Ἀπριλίου, καὶ ὥρα 8:00μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῇ τηλε-βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὴν προσφορότερη εἴσοδό μας στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν οὐσιαστικώτερη βίωση τῶν ἐν αὐτῇ τελουμένων σωτηριωδῶν γεγονότων. Θὰ ἀποδοθοῦν ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ θὰ πραγματοποιηθῇ ὁμιλία μὲ θέμα: «Πρὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους».

Τὸ ὅλο πρόγραμμα θὰ πραγματοποιηθῇ διαδικτυακῶς.

Συντονιστεῖτε: epalxeis.caster.fm
καὶ synpasitoisagiois.radio12345.com

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, Δρ. πληροφορικῆς & ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα, 19 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ, απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Xαιρετισμοὶ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, πηγὴ θαυμάτων καὶ εὐεργεσιῶν

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, Δρ. πληροφορικῆς & ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα, 12 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ, απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἀς γίνουμε ζῶντες σταυροὶ Χριστοῦ

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, Δρ. πληροφορικῆς & ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα, 5 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ, απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμὰς – O Κήρυκας τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικότητας

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, Δρ. πληροφορικῆς & ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ, απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

H OPΘOΔOΞOΣ IEPA ΠAPAΔOΣH KAI OI OIKOYMENIKEΣ ΣYNOΔOI THΣ EKKΛHΣIAΣ MAΣ

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, Δρ. πληροφορικῆς & ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ, απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Συγχωρητικότητα, τὸ θεμέλιο τῆς Σαρακοστῆς

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, Δρ. πληροφορικῆς & ἱεροψάλτου

Σήμερα Καθαρὰ Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ, απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἀνάσταση νεκρῶν – Παράδεισος καὶ κόλαση

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, πληροφορικοῦ καὶ ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Παραδείγματα προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς μετάνοιας

Ὁ κ.Βελισσάριος Γκεζερλὴς, Ἱεροψάλτης καὶ Δρ. Πληροφορικῆς σήμερα, Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 7.00μ.μ. θὰ μιλήσει ἀπὸ τὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ, Ταυτόχρονα μὲ τὸ σταθμό τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, μὲ θὲμα «παραδείγματα προσωπικῆς καὶ κοινωνικὴς μετάνοιας»

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

MH ΠPOΣEYΞOMEΘA ΦAPIΣAΪKΩΣ AΔEΛΦOI

Σήμερα 22/2/2021 ὁ κ. Βελισσάριος Γκεζερλὴς, Δρ πληροφορικῆς καὶ ἱεροψάλτης θὰ μίλησει στὶς 7.00μ.μ. ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ἀλλὰ καὶ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ μὲ θὲμα:

Συνεχίστε την ανάγνωση MH ΠPOΣEYΞOMEΘA ΦAPIΣAΪKΩΣ AΔEΛΦOI

H EYΘYNH THΣ AΓAΠHΣ

AΠO TOYΣ ΛOΓOYΣ TOY AΓIOY ΓEPONTOΣ ΠAIΣIOY

Ὑπὸ τοῦ κ. Βελισαρίου Γκεζερλῆ

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατήστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

 Γιὰ τὴν εὐθύνη τῆς ἀγάπης μέσα ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ γέροντος Παϊσίου θὰ μᾶς μιλήσει ὁ ἀγαπητὸς φίλος καὶ συνεργάτης μας, Δρ Πληροφορικῆς καὶ Ἱεροψάλτης, Βελισάριος Γ.Γκεζερλὴς. Στὶς 7.00 μ.μ., σήμερα, Δευτέρα 15/2/2021.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἅγιος Χαράλαμπος: Ὁ ἀκλόνητος στύλος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ

Ὑπὸ τοῦ κ.Βελισαρίου Γκεζερλῆ

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατήστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος

 Γιὰ τὸν Ἅγιο Χαρὰλαμπο θὰ μᾶς μιλήσει ὁ ἀγαπητὸς φίλος καὶ συνεργάτης μας, Δρ Πληροφορικῆς καὶ Ἱεροψάλτης, Βελισάριος Γ.Γκεζερλὴς. Στὶς 7.00 μ.μ. σήμερα Δευτέρα 8/2/2021

Τὸ θέμα του εἶναι: «AΓIOΣ XAPAΛAMΠOΣ O AKΛONHTOΣ ΣTYΛOΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ XPIΣTOY»

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

“ΥΠΑΠΑΝΤΗ, Η ΑΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ” Μιὰ Θεολογικὴ καὶ Ὑμνολογικὴ προσέγγιση

Άπὸ τὸν Βελισσάριο Γκεζερλή, Δρ Πληροφορικῆς καὶ Ἱεροψάλτη

Συντονιστείτε σήμερα Δευτέρα στὶς 7:00μ.μ.

Συνεχίστε την ανάγνωση “ΥΠΑΠΑΝΤΗ, Η ΑΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ” Μιὰ Θεολογικὴ καὶ Ὑμνολογικὴ προσέγγιση

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος καὶ εἰρηνοποιός

Ἀπὸ τὸν Βελισσάριο Γκεζερλὴ Δρ Πληροφορικῆς καὶ ἰεροψάλτη

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ καὶ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἁγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ καὶ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
https://synpasitoisagiois.radio12345.com