Ἀνακοίνωση

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, ὅλη τὴν Μ. Ἑβδομάδα κάθε μέρα στὶς 5:00 μ.μ. (M. Πέμπτη καὶ M. Παρασκευὴ 4:00 μ.μ.) θὰ ἔχουμε ζωντανὴ ἐκπομπὴ μὲ ἀνάλυση τῶν ὕμνων τῆς ἡμέρας. Τὴν Δευτέρα ἀκούσαμε τὸν Βελισσάριο Γκεζερλῆ. Τὴν Τρίτη ἡ φιλόλογος καὶ θεολόγος Σοφία Μπεκρῆ ἀνέλυσε τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Στὴν συνέχεια, τὴν Τετάρτη ἡ ἰατρὸς καὶ θεολόγος Μαγδαληνὴ Κόκορη θὰ ἀναλύσει τὰ εὐαγγέλια τοῦ Εὐχελαίου καὶ τὴν Πέμπτη θὰ μιλήσει ἡ κα. Σοφία Μπεκρῆ.

KAΛO MEΓAΛOBΔOMAΔO! KAΛH ANAΣTAΣH!

ΣYNΔEΘEITE: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Βραδυνὸ προετοιμασίας

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 24 Ἀπριλίου, καὶ ὥρα 8:00μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῇ τηλε-βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὴν προσφορότερη εἴσοδό μας στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν οὐσιαστικώτερη βίωση τῶν ἐν αὐτῇ τελουμένων σωτηριωδῶν γεγονότων. Θὰ ἀποδοθοῦν ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ θὰ πραγματοποιηθῇ ὁμιλία μὲ θέμα: «Πρὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους».

Τὸ ὅλο πρόγραμμα θὰ πραγματοποιηθῇ διαδικτυακῶς.

Συντονιστεῖτε: epalxeis.caster.fm
καὶ synpasitoisagiois.radio12345.com

Μετάνοια

τοῦ κ. Βασιλείου Τσοῦπρα, θεολόγου – κοινωνιολόγου

Σήμερα, 18 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com/

Οἱ θησαυροὶ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

τοῦ κ. Βασιλείου Τσοῦπρα, θεολόγου – κοινωνιολόγου

Σήμερα, 11 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com/

Ἡ καρποφορία τοῦ πνεύματος

τοῦ κ. Βασιλείου Τσοῦπρα, θεολόγου – κοινωνιολόγου

Σήμερα, 28 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 8:00μμ ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com/

Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς Θεανθρώπινη ὀντότητα

τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα, θεολόγου – κοινωνιολόγου

Σήμερα, Κυριακὴ 21 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Φιλαλληλία: Κριτήριο τῆς Μελλούσης Κρίσεως

Τὴν Κυριακὴ 7 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ ἀκούσουμε ζωντανὰ τὴν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Βασιλείου Τσοῦπρα, θεολόγου καὶ κοινωνιολόγου μὲ ἀφορμὴ τὴν περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ θὰ άκουστεῖ τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Τὰ στάδια τῆς μετανοίας

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου – κοινωνιολόγου Βασιλείου Τσοῦπρα με θέμα τὰ στάδια τῆς μετανοίας.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὸ Τριώδιο καὶ οἱ ὠδές του

Σήμερα Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου – κοινωνιολόγου κ. Βασιλείου Τσούπρα στὴν ὁποία θὰ ἀναλυθοῦν οἱ ὠδὲς τοῦ Τριωδίου.

Ἀκοῦστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm
ἤ ἐναλλακτικὰ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Δικαίως Πολιτεύεσθαι

Ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ: Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: epalxeis.caster.fm/ ἤ καὶ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀς γίνουμε ζωντανὲς Ἐπάλξεις

Ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ: Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ καὶ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Οἱ Ἅγιοι τῶν ἡμερῶν καὶ οἱ πολυώνυμες αἱρέσεις

Ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα-Κοινωνιολόγου καὶ Θεολόγου ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ γιὰ νὰ ἀκοῦστε πατῆστε ἐδῶ: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά ἐδῶ: https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος

Συνεχίστε την ανάγνωση Οἱ Ἅγιοι τῶν ἡμερῶν καὶ οἱ πολυώνυμες αἱρέσεις

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Τσούπρα

Γιὰ τὸ ἡμερολόγιο ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἑορτολόγιο θὰ μᾶς μιλήσει σήμερα Κυριακὴ 10 Ἰανουαρίου 2021 ὁ Θεολόγος καὶ Κοινωνιολόγος κ.Βασίλειος Τσούπρας. Τὶ χρειάζονται, πῶς μέτραγε ὁ ἄνθρωπος τὸ χρόνο του, τὶ εἶναι ὁ Χρόνος, πῶς πρέπει καὶ πῶς τὸν διαχειριζόμαστε καὶ ποιὰ ἡ διαφορὰ παλαιοῦ (πάτριο) καὶ νέου ἡμερολογίου γιὰ τὰ ἑκλησιαστικὰ πράγματα!

Ἀπόψε Κυριακὴ στὶς 7:οο μ.μ. ἀπὸ τὴν διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

synpasitoisagiois.radio12345.com

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΒΡΑΔΥΝΟ

Ἀπόψε ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Τσούπρας Βασίλειος θὰ ἀπευθύνει σύντομο ἑορταστικὸ χαιρετισμό και θὰ ἀκολουθήσει ὄμορφο μουσικὸ πρόγραμμα μὲ κάλαντα & τραγούδια.

Ὅποιος θέλει, στέλνει τὶς ευχές του σὲ ζωντανὴ μετάδοση.

Σήμερα 3/1 & ὧρα 7.00 μ.μ. ἀπὸ τὴν φιλόξενη  διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: 
epalxeis.caster.fm
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com
Καλὴ ἀκρόαση!!!   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

️ 6987353063

⭐Καλὴ χρονιά!!!

Παρακαλοῦμε διαδῶστε…📩➡️           

Ὁ πολύαστρος οὐρανὸς τοῦ Πνεύματος

Ὑπὸ κ. Βασιλείου Τσοῦπρα

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατήστε ἐδὼ: epalxeis.caster.fm ἤ κι ἐδῶ https://synpasitoisagiois.radio12345.com/

Σήμερα Κυριακὴ 13/12/2020 θὰ ἔχουμε μαζί μας καὶ θὰ μᾶς χαρίσει λίγο ὰπὸ τὸ φῶς τῶν πνευματικῶν του ματιῶν, γιὰ νὰ μᾶς φωτίσει καὶ νὰ μᾶς ζεστάνει, μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ μᾶς τὸν στέλνει, καὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς τὸν ἀφήνει κοντὰ μας, τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, Θεολόγο καὶ κοινωνιολόγο, πατέρα 5 παιδιῶν καὶ πολυὰριθμων ἐγγονῶν, νὰ μᾶς παραμυθίσει, νὰ μάς παρηγορήσει, πάλι στὶς δύσκολες ὧρες ποὺ βιώνουμε καὶ ποὺ ἀκολουθοῦν καθῶς φαίνεται. Θὰ μᾶς μιλήσει, ὄχι γιὰ δράκους καὶ σπαθιά, μὰ γιὰ τὰ ἄστρα τὰ πολλὰ καὶ τὸν οὐρανὸ τοῦ Πνεύματος ποὺ αὐτὸς καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας βλέπει, παρὰ τὴν τυφλότητά του, ἐνῶ ἐμεῖς οἱ ἀνοιχτομάτηδες δὲν βλέπουμε!

Σήμερα Κυριακὴ 7:00 μ.μ. ἐδῶ: epalxeis.caster.fmhttps://synpasitoisagiois.radio12345.com/

υ.γ. νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν ἀδελφό καὶ φίλο Βελισσάρη Γκεζερλὴ καὶ τοὺς οἱκείους του, ἀπὸ τὸ σταθμὸ “ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ” καὶ παλιὸ μέλος τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ γιὰ τὴν ἀμέριστη βοήθειά του.