Ὁ κατηχητικὸς λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

ἀπὸ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό

Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, 1η Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. ἀς παρακολουθήσουμε τὴν ἐκπομπὴ τοῦ κ. Μπαμπίλη ποὺ θὰ ἀναλύσει τὸν κατηχητικὸ λόγο τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ποὺ θὰ ἀκούσουμε στὴν ἀποψινὴ θεία λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τηλε-ἐκδήλωση μνήμης

Οἱ Ἐπάλξεις, τιμῶντας τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων (24 Ἀπριλίου 1915) θὰ πραγματοποιήσουν διαδικτυακῶς, τὸ Σάββατο 24 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. ἐκδήλωση μνήμης μὲ ἀρμένικη μουσικὴ καὶ ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸν θεολόγο κ. Βασίλειο Μπαμπίλη.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία

τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη

Σήμερα, Σάββατο 17 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Οἱ προτυπώσεις τοῦ Σταυροῦ

Γιὰ τὶς προτυπώσεις τοῦ Σταυροῦ στὴν Π. Διαθήκη καὶ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα θὰ μιλήσει ὁ θεολόγος καὶ μουσικὸς Βασίλειος Μπαμπίλης, ἀπόψε 3 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 8:00μμ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἡ Κυριακὴ τῆς Κρίσεως

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Μὲ θέμα τὴν αὐριανὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ γιὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ τὴν τελικὴ Κρίση θὰ μιλήσει ὁ θεολόγος καὶ μουσικὸς Βασίλειος Μπαμπίλης, ἀπόψε 6 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00μμ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063

Ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ

τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου καὶ μουσικοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη με θέμα τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀρχὴ Τριωδίου – Κυριακὴ τελώνου καὶ φαρισαίου

τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη

Σήμερα Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ὥρα 7:00μμ, θὰ ἀκούσουμε τὴν ὁμιλία τοῦ θεολόγου καὶ μουσικοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη με θέμα τὴν ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Οἱ πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες

τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα, Σάββατο 13 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00μμ, θὰ ἀκούσουμε τὴν ἐκπομπὴ τοῦ θεολόγου καὶ μουσικοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη με θέμα τὶς πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες καθῶς καὶ τὶς πραγματικὲς αἰτίες πίσω ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν τοὺς πρώτους αἰῶνες.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
 ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἐπικοινωνία: 6987353063

Μέγας Φώτιος

ἀπὸ τὴν Σοφία Μπεκρῆ καὶ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη

Ὁ Μέγας Φώτιος

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Τὸ Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021, στὶς 19:00 ὄπως καὶ κάθε μέρα, θὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ καὶ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο – μουσικό, στὸ δεύτερο μέρος τῆς διαδικτυακῆς ἐκπομπῆς μὲ θὲμα τὸν Μέγα Φώτιο.

Ἡ πολύπλευρη προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Μ. Φωτίου καὶ ἡ συμβολή του στὸ ἔργο τῆς Καθολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Θὰ γίνει ἀναφορὰ καὶ στὴν ἐπιστολή του «Πρὸς Βούλγαρον Ἡγεμόνα», ποὺ ἀπευθύνεται στὸν Μπόρις (μετέπειτα Μιχαήλ), ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων.

Γιὰ τὴν παρακολούθηση, συνδεθεῖτε:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἐπικοινωνία: 6987353063

ΤΡΕΙΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ

Λόγοι καὶ ἔργα: ἀπὸ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη καὶ τὴ Σοφία Μπεκρῆ

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὶς 7.00μμ στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Πῶς ἀκούγονται τὰ λόγια τους σήμερα καὶ πῶς βλέπουμε τὰ ἔργα τους; Τί ἀντίκτυπο ἔχουν στὴν ταραγμένη καὶ ἐγκλωβισμένη “ἐλεύθερη πολιορκημένη” Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία μας;

Σήμερα Σάββατο 30/1/2021 στὶς 7.00μ.μ. μαζί μας ὁ Βασίλειος Μπαμπίλης, Θεολόγος καὶ Μουσικός καὶ ἡ Σοφία Μπεκρῆ, Φιλόλογος καὶ Θεολὸγος

Ἡ διαχρονικὴ παρουσία τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν
Οἱ Τρεὶς Μέγιστοι Πατέρες

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὶς 7.00μμ στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Οἱ Πατέρες τῶν ἡμερῶν ἀφορμὴ καὶ αἰτία γιὰ τὴν βίωση τοῦ Ὁρθοδόξου πνεύματος

Στὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά:https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Σάββατο 23/1/2020 στὶς 7.00μ.μ.

Στὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά:https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Σήμερα Σάββατο 23/1/2020 στὶς 7.00μ.μ.

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος καὶ ὁ ἐορτασμὸς τῆς ἀπελευθερώσεώς του ἀπὸ τὶς ἀλυσίδες του!

Ἀπὸ τὸν Βασίλειο Μπαμπίλη Θεολόγο

Ἀκοῦστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm ἤ ἀπὸ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἡ προσκύνηση τῆς τιμίας ἀλύσεως τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήμου Ἀποστόλου Πέτρου

Στὸ βιβλίο “πράξεις τῶν Ἀποστόλων” ποὺ μᾶς παρέδωσε ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς διαβάζουμε γιὰ ἕνα ἀκόμη θαυμαστὸ γεγονὸς. Μέσα στὰ τόσα θαυμαστὰ ποὺ μᾶς μεταφέρει διαβάζουμε γιὰ τὴν διὰ μέσου ἀγγελικῆς παρέμβασης, τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ, τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου.

«Τὸν Κορυφαῖον καὶ πρῶτον τῶν Ἀποστόλων, τῆς ἀληθείας τὸν ἔνθεον ὑποφήτην, Πέτρον τὸν μέγιστον εὐφημήσωμεν».

Ἀς ἀκούσουμε γιὰ τὸ σχετικὸ συμβὰν καὶ τὶ ἄλλο αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει, μαζὶ μὲ τὶς προεκτάσεις ποὺ μπορεί συνειρμικὰ αυτὸ νὰ λάβει.

προσκύνηση τῆς τιμίας ἀλύσεως

Ἀκοῦστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

ἤ ἀπὸ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ

Ἀς δοῦμε κάποιες βασικὲς στιγμές, ἐλάχιστα πράγματα καὶ στοιχεία ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ κάποιες βασικὲς διαφοροποιήσεις ποῦ αὐτὸς προσαρμόζεται, ἀνάλογα μὲ τὴν μέρα καὶ τῆν ἐκκλησιαστικὴ περίοδο που διανύουμε.

Ἀπόψε στὶς 7:οο μ.μ. ἀπὸ τὴν διαδικτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ πατώντας ἐδῶ: epalxeis.caster.fm synpasitoisagiois.radio12345.com

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΟΝ ΣΑΡΚΟΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ὑπὸ Βασιλείου Μπαμπίλη ἀπὸ τὴν διαδιτυακὴ παρέα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, γιὰ νὰ ἀκούσετε πατήστε ἐδὼ σήμερα

Σάββατο 26-12-2020 στὶς 7:00μ.μ.: epalxeis.caster.fm ἤ ἐδὼ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΤΟΝ ΣΑΡΚΟΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Πρόσωπα τῆς Θεῖας Οἰκονομίας καὶ τῆς Σαρκώσεως Τοῦ Υἱοῦ καὶ λόγου τοῦ Θεοῦ

Ὑπὸ τοῦ Βασίλειου Μπαμπίλη

Πατήστε ἐδῶ http://epalxeis.caster.fm/

Συνεχίστε την ανάγνωση Πρόσωπα τῆς Θεῖας Οἰκονομίας καὶ τῆς Σαρκώσεως Τοῦ Υἱοῦ καὶ λόγου τοῦ Θεοῦ