ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 6ῃ Νοεμβρίου 2019

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

            Τὴν Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση τῶν Ἐπάλξεων μὲ πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, κεράσματα, ἄσματα, παραδοσιακοὺς χοροὺς καὶ σύντομη ὁμιλία. 

            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὸ ἀντάμωμα αὐτό, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ τὴν νηστεία τῶν Χριστουγέννων καὶ νὰ νοιώσουμε, ἔστω γιὰ λίγο, τὴν οἰκογενειακὴ ζεστασιὰ καὶ τὴν πατροπαράδοτη κοινωνικότητα.

Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις.

Σᾶς περιμένομε.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,

Β. Τσούπρας – Μακρίνα Ῥάγκα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis @ otenet. gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2019


Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

        Τὴν Κυριακὴ  3 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα  «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ τὴν χρήση καὶ τὴν κτήση τοῦ πλούτου».

Ἡ παρουσία ὅλων κρίνεται ἀπαραίτητη, διότι εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίζουμε ὅλοι τὴν ὀρθόδοξη τοποθέτηση ἐπὶ τοῦ τόσο σημαντικοῦ αὐτοῦ ζητήματος σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ χρῆμα ἔχει δυστυχῶς καταστῆ ὑπέρτατη ἀξία, χωρὶς νὰ δίνεται σημασία οὔτε στὸ πῶς ἀποκτᾶται οὔτε γιὰ ποιο σκοπὸ χρησιμοποιεῖται.

Εἴσοδος ἐλεύθερη. Σᾶς περιμένομε.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις
Σοφία Μπεκρῆ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

Δευτἐρα 28 Ὀκτωβρίου καὶ ὤρα 6.30μμ

Αἴθουσα “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”, Ζἠνωνος 3, β΄ὀρ. Ὀμόνοια Ὁμιλητὴς : κ. Βασίλειος Τσούπρας, Θεολόγος – κοινωνιολόγος.

Μηνύματα καὶ ἄσματα τοῦ ἀγώνος θὰ ἀποδώσει ἡ χορωδία Ἐπάλξεις

Εἴσοδος ἐλεύθερη

΄Ἀς δοῦμε τὶ ἔγραφε ὁ τύπος τότε…
Οἱ Ἕλληνες ἀκόμη προοδεύουν.
Κατέλαβαν νέα πόλη. (Daily Herald)
Οἱ ἐκπληκτικοὶ Ἕλληνες κερδίζουν τὴν πρώτη νίκη τῆς ἐλευθερίας (LIFE, 23/12/40)
Ἡ Ἰταλία σὲ πόλεμο μὲ τὴν Ἑλλάδα!
Ναυμαχία στὰ ἀνοιχτὰ τῆς Κέρκυρας
Ἐχθροπραξίες ἀπὸ τὸ στρατὸ τοῦ Μουσολίνι

Καὶ μερικὲς γελοιογραφίες:
-Εἷναι μιὰ μεγάλη μάχη μαμά – ἀλλά θὰ γυρίσω ἀμέσως σπίτι!
-Καὶ ἐγῶ θὰ σὲ περιμένω!
Τὸ ξέρω ὅτι ἐγῶ τὸ ξεκίνησα, ἀλλὰ δὲ μπορεῖς νὰ τὸν σταματήσεις καὶ νὰ τὸ κάνεις νὰ φανεῖ σὰν νὰ κέρδισα ἐγῶ;
«Βοήθεια! Μοὺ ἐπιτίθεται!»
Ἐπίθεση στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅτι αὐτὴ ἐκπροσωπεὶ ….

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20.10.2019

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2019

Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

            Τὴν Κυριακὴ 20 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ λάβῃ χώρα σύσκεψη μὲ τὸ γενικὸ θέμα:

«Ἡ κοινὴ τῶν Ἑλλήνων γλῶσσα, προβλήματα καὶ προοπτικές».

 Θὰ μιλήσουν ὁ Βασίλης Μπαμπίλης, τελειόφοιτος Θεολογίας, ἡ Μπεκρῆ Σοφία, φιλόλογος-θεολόγος καὶ ὁ Τσούπρας Βασίλειος, θεολόγος-κοινωνιολόγος. Παρέμβαση θὰ κάνῃ ὁ γνωστὸς φιλόλογος Γανωτὴς Κωνσταντῖνος. Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς περιμένομε.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ 1ου μ.Χ. ΑΙ.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 2ᾳ Ὀκτωβρίου 2019


Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

 Τήν ΚΥΡΙΑΚΗ 6 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.  στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ γίνῃ ὁμιλία, μὲ θέμα:

«Συνάντηση Ἑλληνισμοῦ & Χριστιανισμοῦ στὴν Ἀθήνα τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ.»

Θὰ μιλήσουν: κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος –κοινωνιολόγος.
                    κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος.

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὴν δημιουργικὴ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ, ὅπως φαίνεται στὸ ἔργο τῶν Ἁγίων Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου καὶ Ἱεροθέου.Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,
Ἀσημίνα Τσάμου

ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ : Η ΑΓΙΑ ΠΟΥ ΥΨΩΣΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ

Το ντοκιμαντέρ «Φιλοθέη, η Αγία των Αθηνών» στις Νύχτες Πρεμιέρας

17 Σεπτεμβρίου 2019

Το ντοκιμαντέρ «Φιλοθέη, η Αγία των Αθηνών» της Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιού θα συμμετάσχει στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, στον κινηματογράφο «ΑΣΤΟΡ» (Σταδίου 28, στοά Κοραή).

Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη δράση της Αγίας Φιλοθέης, που συνδέεται με ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ιστορίας της πόλης των Αθηνών. Παρά τη σπουδαιότητα του έργου της, η Αγία Φιλοθέη δεν είναι τόσο γνωστή στους Έλληνες, και η ταινία έρχεται να καλύψει και αυτό το κενό.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΕΝΔΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΕΙΑ

Μετά την πρεμιέρα της στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η ταινία συνεχίζει την φεστιβαλική της πορεία με συμμετοχές σε διοργανώσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, ενώ έλαβε το βραβείο «Special Mention for Documentary” στο London Greek Film Festival 2019.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Τον 16ο αιώνα, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μια γυναίκα υψώνει το ανάστημά της στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Ελευθερώνει άντρες και γυναίκες από τα σκλαβοπάζαρα, ιδρύει το πρώτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη σχολείο γυναικών, χτίζει νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται δωρεάν Έλληνες, Τούρκοι και Φράγκοι, προσφέρει καταφύγιο σε κακοποιημένες ή έγκυες γυναίκες, έκθετες σε λιθοβολισμό.

Οι κατακτητές και το κατεστημένο θα τη φυλακίσουν, και θα βρει μαρτυρικό θάνατο το 1589. Μια επαναστάτρια πριν από την Επανάσταση του 1821, η Αγία Φιλοθέη των Αθηνών.

Με τη στήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco και του Κέντρου Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια

Χορηγός: Κτήμα Χατζημιχάλη

Διάρκεια: 58 λεπτά

Συντελεστές:
Σενάριο-σκηνοθεσία: Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κουλίνος
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος
Μουσική: Μάριος Αριστόπουλος
Έρευνα: Γεώργιος Τσούπρας, Δρ. Θεολογίας – Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρ. Ιστορίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis@otenet.gr


Ἐν Ἀθήναις, τῇ 25ῃ Σεπτεμβρίου 2019


Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

 Τὸ  Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:

                      «Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ ἑλληνοορθόδοξος κυβερνήτης».

 Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὴν προσφορὰ τοὺ πρώτου κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν δράση τῶν ξένων πρακτόρων στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ προσέξωμε περισσότερο καὶ νὰ συνεργαστοῦμε γιὰ  τὸ καλὸ τοῦ τόπου.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,
Β. Τσούπρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9/2019 ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

            Τὴν Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῇ ὁ Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2019-2020 μὲ σύντομη ὁμιλία γιὰ τὶς προοπτικὲς καὶ δυσκολίες τοῦ μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου  καὶ μὲ ποιοτικὰ ἄσματα ποὺ θὰ ἀποδώσῃ στὸ τέλος ἡ χορῳδία «Ἐπάλξεις».

            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω τελετὴ καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, γιατὶ στὶς δύσκολες μέρες ποὺ διέρχεται ἡ χώρα μας χρειάζεται τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συνεργασία ὅλων.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,

Β. Τσούπρας.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

          Τὴν Κυριακὴ 15 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ  ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:

«Ὁ Σταυρὸς στὴν ζωή μας».

            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ὁμιλία καὶ νὰ τῆς  δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, τὸ σημεῖο τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,

Σοφία Μπεκρῆ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΙΣ “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”, ΚΥΡΙΑΚΗ 8.9. ΚΑΙ ΩΡΑ 7:00 Μ.Μ.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063
e-mail: epalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 5ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Τὴν Κυριακὴ 8 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος–θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Δεινὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἐπίβουλους γείτονές μας».

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ὁμιλία εἶναι ἡ μαύρη ἐπέτειος τῶν Σεπτεμβριανῶν τοῦ ’55 καὶ ἡ θλιβερὴ μνήμη τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ὁμιλία καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἀναφορὰ σὲ παλαιές, μαῦρες μνῆμες καὶ τωρινὲς ἀπειλὲς τῶν ἀδιόρθωτων γειτόνων μας.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις,
Β. Τσούπρας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Κύπρο
Κυριακή 21 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐνοριακοῦ κέντρου Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ
Κάτω Πατησίων (περιοχὴ Θυμαράκια)
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Παραδοσιακὰ κυπριακὰ καὶ ἄλλα ἔντεχνα
ἄσματα, ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις».

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται σὲ συνεργασία τῶν
Ἐπάλξεων μὲ τὴν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ,
μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς θλιβερῆς ἐπετείου τῆς τουρκικῆς
εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα στὸ μαρτυρικὸ νησὶ τὸν Ἰούλιο 1974.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τῶν γύρω πε-
ριοχῶν νὰ τιμήσουν μὲ τὴν παρουσία των τὴν ὡς ἄνω

ἐκδήλωση, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ νὰ στείλωμε ἕνα μήνυμα
συμπαραστάσεως στοὺς ἀδελφούς μας Κυπρίους, ἀφ’

ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ἔντονα γιὰ τὶς σύγ-
χρονες ἐπιβουλὲς τῶν ἐξ Ἀνατολῶν γειτόνων μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Την Δευτέρα 1 Ιουλίου και ώρα 8,00 μ.μ. θα γίνει η καθιερωμένη Καλοκαιρινή Εκδήλωση των ΕΠΑΛΞΕΩΝ Αιγάλεω με προσφορά παγωτού και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΥΣΙΝΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ 2018

ΒΡΑΔΥΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Την Κυριακή 23 Ιουνίου και ωρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί βραδυνό επικοινωνίας επί τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου (οδού Κυπριάδου), Γαλάτσι.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει προσφορά παγωτού και πολιτιστικό πρόγραμμα που θα αποδώσει η χορωδία “Επάλξεις” και σύντομη ομιλία για την εκκλησιαστική κοινοτική ζωή.

Εξυπηρετεί η λεωφοριακή γραμμή 608, στάση Βόρειος Πόλος.

  • Χορωδιακά άσματα από την χορωδία επάλξεις
  • Ομιλία του Θεολόγου – Κοινωνιολόγου κ. Β. Τσούπρα με θέμα “Ἁτενίζοντας την πολιτεία των Αποστόλων”.
  • Προσφορά παγωτού

Είσοδος Ελεύθερη

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ, ΦΑΝΕΡΟΙ & ΚΡΥΦΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, Σάββατο 13/4 στις 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 13 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια  θὰ  μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα: «Σύγχρονοι, φανεροὶ καὶ κρυφοὶ διῶκτες τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων» Εἴσοδος ἐλεύθερη.    

Συνεχίστε την ανάγνωση ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ, ΦΑΝΕΡΟΙ & ΚΡΥΦΟΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, Σάββατο 13/4 στις 7 μ.μ.