Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὑπὸ τῆς κ.Μακρίνας Ράγκα δικηγόρου

Ἀκοῦστε στὶς 7:00 μ.μ. ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Παλαιὰ Διαθήκη ἀλλὰ καὶ ἡ Ἱερὰ παράδοση μᾶς διασώζει ἕναν χείμαρο πληροφοριῶν καὶ προφητειῶν, γιὰ ὅσους ἔχουν μάτια γιὰ νὰ δοῦν καὶ αὐτιὰ γιὰ νὰ ἀκούσουν, περὶ τῆς Θείας Οἰκονομίας, γιὰ τὴ Θέωσή μας καὶ τὴ Σωτηρία μας. Κάποια πρόσωπα καὶ πράγματα ἀπὸ αὐτὰ θὰ μᾶς θυμίσει ἡ ἀδελφή μας Μακρίνα Ράγκα, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Λαμπρῆς καὶ χαρμόσυνης μέρας τῶν Χριστουγέννων, που σήμερα τιμοῦμε.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ

Κάλαντα Χριστουγέννων!

epalxeis.caster.fm
synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀγαπητοί μας ἀκροατές καὶ ἀναγνῶστες,

Αὔριο 24 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ ἔχουμε τὴν χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλή, Ἱεροψάλτη καὶ δρ Πληροφορικῆς καὶ τοῦ συνεργαζόμενου σταθμοῦ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Συντονιστεῖτε μαζί μας στό: epalxeis.caster.fm

synpasitoisagiois.radio12345.com

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

epalxeis.caster.fm

Σήμερα Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. σᾶς προσκαλοῦμε νὰ ἀκούσετε καὶ νὰ τραγουδήσετε μαζὶ μας εὐχάριστα ἐλαφρά καὶ παραδοσιακὰ τραγούδια. Τὰ τραγούδια θὰ ἀποδώσει τμῆμα τῆς χορωδίας τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ.

epalxeis.caster.fm

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063,

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2020

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Κυριακὴ 18 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

            Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἕλληνος Ἀποστόλου Λουκᾶ θὰ πραγματοποιηθῆ σύσκεψη, μὲ θέμα:

«Ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης».

            Παρέμβαση θὰ κάνουν οἱ φιλόλογοι κ.κ. Γανωτὴς καὶ Ἀντωνάκος.

            Τὴν συζήτηση θὰ διευθύνῃ ὁ θεολόγος-φιλόλογος κ. Β. Τσούπρας.

                                                                                    Εἴσοδος ἐλεύθερη.

            Παρακαλοῦμε: α) Νὰ δώσετε στὴν ἐκδήλωση αὐτὴν κάθε δυνατὴ δημοσιότητα καὶ νὰ προσέλθετε προσωπικῶς ἤ δι’ ἐκπροσώπου, β) Νὰ μᾶς ἀποστείλετε ἠλεκτρονικῶς τὶς παρεμβάσεις καὶ ἀπόψεις σας ἐπὶ τοῦ θέματος, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ βροῦμε τὸν προσφορώτερο τρόπο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τὴν ὁποία διετάραξαν οἱ αὐθαίρετες ἐπεμβάσεις ξενόφρονων κομματικῶν παραγόντων.

            σημ.: α) Oἱ εἰσηγήσεις μποροῦν νὰ ἀποσταλοῦν γραπτῶς ἤ ἠλεκτρονικῶς στὸ e-maıl: epalxeis@otenet.gr.

            β) Οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ προσέλθουν λόγῳ τῶν μέτρων μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐργασίες τῆς συσκέψεως μέσῳ διαδικτύου στὶς διευθύνσεις: 

            http://epalxeis.caster.fm/ καὶ https://synpastoisagiois.radio12345.com.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Σοφία Μπεκρῆ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9/2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063,

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 24ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Ἀνακοίνωση- Πρόσκληση

Συνεχίστε την ανάγνωση ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ἁγία Σοφία: Ὁ Ἁρμονικὸς συμβολισμός καὶ σύνδεση Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας

Η ΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ἡ ἀρμονία της μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸ Χριστιανισμὸ

Ἁν προσέξουμε συνολικὰ τὴν Ἁγία Σοφιά, τὸ σχήμα της, ὃλες οι κολόνες και τα τετράγωνα σχήματα εἲναι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀνέβει. Νὰ ξεκολλήσει ἀπὸ τὴ γἠινη φθαρτότητα του ὁ ἂνθρωπος καὶ νὰ προσεγγίσει τὸ Θεὸ. Άλλὰ κάθε προσπάθεια ποὺ κάνει ὁ ἀνθρωπος, ἒχει ὃρια, ὃπως καὶ ἡ ἐπίγεια ζωὴ του. Δίνοντας τὴ δική τους ἂποψη γιὰ τὸ ξεπέρασμα τῶν προβλημάτων καὶ τῶν ὁρίων ὁ Μὰρξ, ὁ Δαρβίνος, ὁ Φρόυδ εἲπαν τὴν γνώμὴ τους ἀλλὰ γρήγορα φάνηκε ἡ ἀδυναμία τους ἡ ὑποκειμένικότητα τους καὶ ξεπεράστηκαν ἀπὸ τοὺς ἐπόμενους . Ἀντίθετα οἱ ἀρχαίοι Ἑλληνὲς, οἱ τραγικοὶ ποιητὲς σὲ ὅλα τους τἁ ἒργα ἰδίως τὰ θεατρικὰ προτιμούσαν σὰν λύση τὸν ἀπὸ μηχανῆς θεὸ.

Ἀλλὰ καὶ τους διαλλόγους του Πλάτωνα ἀν δούμε, θὰ καταλάβουμε ὂτι καταλήγουν στὸ “θα το ξανασυζητήσουμε πάλι περὶ τοῦτου” ὃπως οι Αθηναίοι εἲπαν στὸν Παὐλο, ἀλλὰ καὶ ὁ Παὐλος στην προς Κορινθίους ἐπιστολὴ “τότε δε, θα τα δούμε όλα, τώρα ξέρουμε το μερικό”.

Δεν κάνει ο Θεός κάτι που εμείς μπορούμε να κάνουμε αλλιώς θα καταλήγαμε θρησκόληπτοι. Αυτό θα ήταν προσπάθεια εκπηρασμού του Θεού.

Οτι ζήτησε ο διάβολος από το Θεό (Χριστό) να κάνει . Γεμίστε τίς υδρίες γιά να γίνει το νερό κρασί, “δώτε υμείς αυτοίς φαγείν” λέει στούς μαθητές του, όταν αυτοί του λένε πώς τα δύο ψάρια και τα πέντε κριθινα καρβέλια δεν είναι αρκετά γιά να θρέψουν όλο αυτό το πλήθος των ακροατών του Χριστού. “Μετακυλίστε το λίθο” που εσείς βάλατε, γιἀ να αναστήσω το Λάζαρο.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

Οἱ «Έπάλξεις» μὲ χαρὰ σὰς ἀνακοινώνουν πὼς τὴν Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 18:30, στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3 β’ ὄροφος, θὰ τελεστῇ ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Συλλόγου. Στὴ συνέχεια θὰ ἀκολουθήσουν ὁμιλία καὶ ἄσματα ἀπὸ τὴ χορωδία.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Γιὰ τὶς «Έπάλξεις», Δήμητρα Μποζά.


Ὁ ἀγιασμὸς γιὰ τὸ 2020-21 στὶς ΕΠΑΛΞΕΙΣ Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου 18.30μμ

Στὴν αἴθουσα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ τὴν Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου 2020, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τηρουμένων τῶν ἀναγκαίων μέτρων, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς μετάδοσης καὶ προστασίας μας, θὰ τελεστεὶ ὁ ἀγιασμὸς γιὰ τὴν ἒναρξη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς, ἐκπαιδευτικῆς, ἀκαδημαϊκῆς, οἰκονομικῆς, γεωργικῆς κτλ χρονιᾶς (ὃλα τὰ οὐσιαστικὰ πρἀγματα τὠρα ξεκινάνε) στὴν γνωστὴ διεύθυνση Ζήνωνος 3 στὸ 2ο ὄροφο.

Τὴν ἐκδήλωση θὰ τιμήσει μὲ τὴν παρουσία της καὶ τὰ τραγούδια της, ἡ χορωδία τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Σᾶς περιμένουμε ὅλους !

Ἡ χθεσινὴ ὁμιλία τῆς Σοφἰας Μπεκρὴ γιὰ τὴ θλιβερὴ ἐπαίτειο τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς τὸ 1922 καὶ τῶν Σεπτεμβριανῶν τὸ 1954

Ἀς ἀκούσουμε μὲ ἱδιαίτερη προσοχὴ τὴν ἐμπεριστατωμένη καὶ συμπυκνωμένη, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀναφορὰ τῆς ἀδερφῆς μας Σοφίας Μπεκρῆ στὰ γεγονότα ποὺ ὁδήγησανστὴ σφαγὴ καὶ στον βίαιο ξεριζωμὸ τοῦ Ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὶς κοιτίδες τῆς Ἰωνίας καὶ τοῦ γενικότερου Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν περιοχὴ.

1922
Μαζικές καταστροφὲς καὶ ἐκδιώξεις τῶν Ἑλλήνων στὴν Κωνσταντινούπολη. Κύμα βίας της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου του 1955

Ματωμένη Πόλη: Το πογκρόμ εναντίον Ελλήνων, και το τουρκοαγγλικό σχέδιο !

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εποχής, στις διαδηλώσεις συμμετείχαν περίπου 100.000 άτομα τα οποία δρούσαν σε ομάδες των 15 έως 50 ατόμων κάνοντας “καταδρομικές επιθέσεις”. Παράλληλα, μπαινόβγαιναν ανενόχλητοι μέσα στον όχλο με την αστυνομία και τον στρατό να παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν.

Η βρετανική υποκίνηση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και η Κύπρος

Η επίσημη αιτιολόγηση του τουρκικού κράτους ήταν πως ο κόσμος ξεχύθηκε αυθόρμητα στο δρόμο αντιδρώντας για δήθεν επικείμενες εκτελέσεις τουρκοκυπρίων. Ο μηχανισμός προπαγάνδας είχε πάρει “φωτιά”, κυρίως μέσω της εφημερίδας Χουριέτ.

Αφορμή για το μαζικό κύμα βίας της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου του 1955, ήταν ένα ψευδές ρεπορτάζ για δήθεν καταστροφή του σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, από Έλληνες.

Στο πογκρόμ συμμετείχαν χιλιάδες Τούρκοι που δε ζούσαν στη Πόλη και μεταφέρθηκαν εκεί επί τούτου.

Τις μέρες πριν το πογκρόμ, πάνω στα μαγαζιά και τις περιουσίες των Ελλήνων είχε γραφτεί με μπογιά το “GMR” για να στοχοποιηθούν οι τοποθεσίες, ενώ οι περιουσίες μη μουσουλμάνων είχαν καταγραφεί πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επισήμως, από το πογκρόμ καταγράφηκαν 16 θάνατοι Ελλήνων και σοβαροί τραυματισμοί άλλων 32, ο θάνατος ενός Αρμένιου, 12 βιασμοί γυναικών, ενώ άγνωστος αριθμός ανδρών εξαναγκάστηκε σε περιτομή.

Παράλληλα καταστράφηκαν 4.348 εμπορικά καταστήματα, 110 ξενοδοχεία, 27 φαρμακεία, 23 σχολεία, 21 εργοστάσια, 73 εκκλησίες, 1000 ελληνικές κατοικίες. Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς το κόσμους των ζημιών έφτασε στα 150 εκ. δολάρια, ενώ η ελληνική πλευρά ανέβασε το ποσό στα 500.000.000 δολάρια. Αποτέλεσμα ήταν οι Έλληνες της Πόλης να μείνουν χωρίς δουλειές.

Οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην Πόλη άρχισαν να συρρικνώνονται σταδιακά και σήμερα μετά βίας ξεπερνούν τους 2.000 ανθρώπους. Αποκορύφωμα φυσικά των διωγμών, ήταν οι μαζικές απελάσεις του 1964 που αποτέλεσαν μια από τις πλέον βάναυσες παραβιάσεις της Συνθήκης της Λωζάννης.

…καὶ τὰ ὀστὰ ἀκόμη βγάλανε ἀπὸ τὰ μνήματα
Ἀπὸ τὶς 46 ὀρθόδοξες ἐκκλησίες σώθηκαν οἱ τρεὶς.
Η φωτιά διήρκεσε από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου του 1922 (31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο).

«Θλιβερὲς μνῆμες Σεπτεμβρίου: Μικρασιατική καταστροφή 1922- Σεπτεμβριανά 1955»

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063,

e-mail: epalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Ἀνακοίνωση- Πρόσκληση

Τὸ Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Θλιβερὲς μνῆμες Σεπτεμβρίου:

Μικρασιατική καταστροφή 1922- Σεπτεμβριανά 1955».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.

Σημ.1. Γιὰ τὴν ἀσφάλεια ὅλων τηροῦνται ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα.

Σημ. 2. Ἡ γνώση τῶν θλιβερῶν αὐτῶν γεγονότων εἶναι ἀπαραίτητη πρὸς ἐνισχυση τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ ἀποφυγὴ παρομοίων λαθῶν στὸ μέλλον.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Ἀσημίνα Τσάμου

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: Αγία Μαρίνα

http://www.xrisospiliotissa.gr/ContentPages/IeresAkolouthies.aspx

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

Την 17η Ιουλίου θα τελεσθεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Θαυματουργού. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο λειψάνου της Αγίας Μαρίνης.

ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ 40ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑ

Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ ἀγαπημένου μας Γιώργου Τσούπρα καὶ τὴν πρὸς Κύριον έκδημία του, Ἡ ἐκλεκτὴ οἰκογένεια του, ἄπαντες οἱ οἰκείοι του, ἀλλὰ καὶ οἱ ΕΠΑΛΞΕΙΣ σύσσωμες, ἀλλὰ και ὄσοι συνεργάτες καὶ φίλοι μπορούν θὰ τελέσουν 40 ἥμερο μνημόσυνο.

Τὸ μνημόσυνο γιἀ τὴν αἰώνιο ἀνάπαυσή του, θὰ τελεστεί, στὴν ἐνορία, ποὺ καὶ ὁ Γιώργος ἀγάπησε τόσο, στὸν Ἅγιο Γεώργιο Ἀργυρουπόλεως, τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουλίου 2020, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργείας.

Καλούμαστε ὅλοι νὰ συμπροσευχηθοῦμε, καὶ ὅσοι μποροῦμε καὶ ἔχουμε ἀναλόγως προετοιμαστεὶ νὰ μετέχουμε σὲ ὅλη τὴ Θεία Λειτουργία, εἴ δυνατὸν ἐστι, νὰ κοινωνήσουμε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, τοῦ Τιμίου Αἴματος καὶ πανσέπτου Σώματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ δι’ Αὐτοῦ νὰ παρακαλέσουμε Τὸν Παθόντα καὶ Ταφέντα ἀλλὰ καὶ διὰ παντῶς Ἀναστάντα Σωτήρα Θεάνθρωπο, νὰ κατατάξει τὸ Γεώργιο ἀλλά καὶ ἐμᾶς σὲ χώρα ζώντων. Δεξιά του Πατρὸς, μαζὶ μὲ τὸν συσταυρωθέντα ἀλλὰ μετανοούντα ληστὴ.

οἱ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Μακάρι, μαζί με τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του, ἀλλὰ καὶ τὴν παρηγορία τῶν οικείων του καὶ τῶν γονέων του, οἱ ἀγώνες του καὶ οἱ ἀγωνίες του νὰ μὴν πάνε χαμένες. Το πολύπλευρο ἔργο του, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιστιμονικὴ του πολύχρονη ἑρευνα, καθῶς καὶ ἀνέκδοτο ἔργο του νὰ παρουσιαστούν καὶ νὰ ἐκτιμηθούν σωστὰ. Ἐλπίζουμε στὴν ὀρθὴ ὁλοκλήρωση καὶ παρουσίαση του. Εὐχόμαστε ὁλόψυχα στὴν ἀγαπημένη του σύζυγο Μακρίνα, καὶ πολύτιμη συνεργάτιδα καὶ στέλεχος κορυφαίο τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ ἀλλὰ καὶ στἠν ἀξιαγάπητή τους κόρη τὴ Βασιλικὴ-Χριστίνα (Βάνα) τὸ Ἅγιο Πνεύμα πού τὴ μέρα τῆς κοιμήσεῶς του ἐτοιμάτω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία νὰ τοὺς παρηγορήσει τὸ ταχύτερο δυνατόν καὶ αὐτούς καὶ τους γονείς του, πού βιαίως ἀποχωρίζονται καὶ δεὺτερο τέκνο τους ἀλλὰ καὶ ἐμᾶς .

ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ

ΚΑΙ ΖΗΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ