Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ: epalxeis.caster.fm synpasitoisagiois.radio12345.com

ΣΗΜΕΡΑ 16-11-2020 ΩΡΑ 6.30μμ

Στὸ φιλόξενο διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, epalxeis.caster.fm ἀλλὰ καῖ στὸν ἀντίστοιχο σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ https://synpasitoisagiois.radio12345.com σήμερα Δευτέρα 16/11/2020, θὰ ἀκούσουμε τὸ Δρ. Πληροφορικῆς καὶ Ἰεροψάλτη, παλιό μας φίλο καὶ ἀδελφὸ, τὸν κ. Βελισσάρη Γκεζερλὴ, μὲ θέμα : » Ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων, μέσα στὴν Ἐκκλησία»

Θὰ χαροῦμε νὰ σᾶς ἔχουμε στὴν παρέα μας !

Μακάριόν ἐστι τὸ διδόναι μᾶλλον ἤ λαμβάνειν

Ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, γνωστὸς θεολόγος καὶ κοινωνιολόγος θὰ μιλήσει μὲ ἀφορμὴ τὴν σχετικὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη καὶ τὴν προκλητικὴ στάση καὶ ἐρωτήσεις τοῦ νομικοῦ ποὺ προκάλεσε τὴ διήγησή της.

Σήμερα Κυριακὴ 15-11-2020, ὥρα 6:30μμ στὸ διαδικτυακό ραδιόφωνο τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ.

ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τὸ Σάββατο στὶς 6.30μμ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Πώς φανταζόμαστε ἀλήθεια τὴν παγκοσμιοποίηση;
Ἔτσι;
Ἔτσι;
ἤ κάπως ἔτσι;

Πώς θὰ ἀλήθεια ζοῦμε ἤ καλύτερα πὼς θὰ θέλαμε νὰ ζοῦμε τὴν παγκοσμιοποίηση;

Σὲ αὐτὸ τὸ βασανιστικὸ ἤ καὶ ζωτικὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν παραπέρα ζωὴ μας θὰ προσπαθήσει νὰ μᾶς βοηθήσει ἡ ἀγαπημένη μας ἀδελφή, φίλη καὶ νομικός, ἀπὸ τὰ παλιὰ μέλη τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, ἡ Μακρίνα Ρὰγκα. Ἀς τὴν ἀκούσουμε ἀπὸ τὸ διαυκτιακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ αὔριο Σάββατο στὶς 6.30 μμ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΟΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ

Σήμερα 11 Νοεμβρίου 2020 στίς 6.30μμ θὰ ἀκούσουμε τὸν θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη σὲ κάποιες σκέψεις σχετικὰ μὲ τὴ θεραπεία τῆς αἱμοροούσης γυναικὸς ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάσταση τῆς θυγατρὸς τοῦ άρχισυναγώγου Ἰαείρου.

Μετὰ ἀπὸ παρακλήσεις τῶν ἀκροατῶν, ποὺ δὲν προλαβαίνουν νὰ άκοῦσουν τὶς ζωντανὲς ἐκπομπὲς λόγῳ ἐργασἰας αὐτὲς νὰ ἐπαναλαμβάνονται. Ὑπάρχει ἡ σκέψη νὰ άναπαράγωνται οἱ ζωντανὲς ὁμιλίες καὶ σὲ ἄλλες ὥρες, ὅπως π.χ. στὶς 10.30μμ τῆς ἰδίας μέρας καὶ στὶς 11πμ τὴς ἐπόμενης μέρας. Μὲ τὴ βοὴθεια τοῦ Θεοῦ θὰ τὸ προσπαθήσουμε.

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον σας.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΟΥΠΡΑ ΣΗΜΕΡΑ 10/11/20 ὤρα 6.30μμ

Στὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ θὰ μιλήσει σήμερα Τρίτη 10/11/20 ὥρα 6.30μμ. Στὸ πλαίσιο τῆς βελτίωσης τοῦ διαδικτυακοῦ μας σταθμοῦ θὰ ἀκούσουμε τὸν καταξιωμένο θεολόγο, κ.Βασίλη Τσούπρα, σὲ ζωντανὴ ὁμιλία, στὶς 6.30μμ. Μετὰ τὴν ἐπιτυχημένη πρεμιέρα τῆς Κυριακῆς, πού προηγήθηκε, μὲ θέμα – τὶ ἄλλο; – τὸν ὁλόλαμπρο ἑορτασμὸ τῶν Ταξιαρχῶν καὶ τὸ τριπλὸ του νόημα, μπαίνουμε σταδιακὰ σὲ ἕνα τακτικότερο ζωντανὸ πρόγραμμα μεταδόσεων, κατ’ ἀρχὰς στὶς 6.30μμ τὸ πιθανότερο. Σύντομα ἐλπίζουμε νὰ δημοσιεύσουμε ἕνα ὁλοκληρωμένο ἑβδομαδιαῖο πρόγραμμα ζωντανῶν ἐκπομπῶν.

Μέχρι τότε παρακολουθῆστε τὶς καθημερινές μας σχετικὲς ἀνακοινώσεις γιὰ τὴν ἑπόμενη μέρα, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ζωντανὴ ὁμιλία ἤ ἐκδήλωση ἤ ὁποιοδήποτε σχετικό γεγονός μέσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας. Στέλνουμε κι ἐμεῖς sms… Σὲ σᾶς, ὅταν πρέπει!

Καλὴ ἀκρόαση !

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063,

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2020

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Κυριακὴ 18 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

            Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἕλληνος Ἀποστόλου Λουκᾶ θὰ πραγματοποιηθῆ σύσκεψη, μὲ θέμα:

«Ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης».

            Παρέμβαση θὰ κάνουν οἱ φιλόλογοι κ.κ. Γανωτὴς καὶ Ἀντωνάκος.

            Τὴν συζήτηση θὰ διευθύνῃ ὁ θεολόγος-φιλόλογος κ. Β. Τσούπρας.

                                                                                    Εἴσοδος ἐλεύθερη.

            Παρακαλοῦμε: α) Νὰ δώσετε στὴν ἐκδήλωση αὐτὴν κάθε δυνατὴ δημοσιότητα καὶ νὰ προσέλθετε προσωπικῶς ἤ δι’ ἐκπροσώπου, β) Νὰ μᾶς ἀποστείλετε ἠλεκτρονικῶς τὶς παρεμβάσεις καὶ ἀπόψεις σας ἐπὶ τοῦ θέματος, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ βροῦμε τὸν προσφορώτερο τρόπο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τὴν ὁποία διετάραξαν οἱ αὐθαίρετες ἐπεμβάσεις ξενόφρονων κομματικῶν παραγόντων.

            σημ.: α) Oἱ εἰσηγήσεις μποροῦν νὰ ἀποσταλοῦν γραπτῶς ἤ ἠλεκτρονικῶς στὸ e-maıl: epalxeis@otenet.gr.

            β) Οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ προσέλθουν λόγῳ τῶν μέτρων μποροῦν νὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐργασίες τῆς συσκέψεως μέσῳ διαδικτύου στὶς διευθύνσεις: 

            http://epalxeis.caster.fm/ καὶ https://synpastoisagiois.radio12345.com.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Σοφία Μπεκρῆ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9/2020

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063,

emailepalxeis@otenet.gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 24ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Ἀνακοίνωση- Πρόσκληση

           Τὴν Κυριακὴ 27 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θλιβερῆς ἐπετείου της δολοφονίας τοῦ Ἰ. Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 1831), θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Ἰωάννης Καποδίστριας: Ἕνας κυβερνήτης μὲ ὅραμα».

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση.        

  Σημ.1. Λαμβάνεται πρόνοια γιὰ τὴν τήρηση ὅλων τῶν ἀπαιτούμενων μέτρων ἀσφαλείας στὴν αἴθουσά μας. Οἱ ὁμιλίες ἀνεβαίνουν καὶ στὸ διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν Ἐπάλξεων στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

          Σημ.2. Τὰ ἱστορικὰ λάθη τοῦ παρελθόντος ἄς ἀποτελέσουν ἕνα μάθημα γιὰ μᾶς τοὺς νεώτερους -λαὸ καὶ ἄρχοντες-, ὥστε νὰ συνεργαστοῦμε ἐπιτέλους μὲ συνέπεια καὶ ὅραμα γιὰ τὸ καλὸ τῆς πολύπαθης πατρίδος μας, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Ἀσημίνα Τσάμου

Ἁγία Σοφία: Ὁ Ἁρμονικὸς συμβολισμός καὶ σύνδεση Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας

Η ΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ἡ ἀρμονία της μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸ Χριστιανισμὸ

Ἁν προσέξουμε συνολικὰ τὴν Ἁγία Σοφιά, τὸ σχήμα της, ὃλες οι κολόνες και τα τετράγωνα σχήματα εἲναι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀνέβει. Νὰ ξεκολλήσει ἀπὸ τὴ γἠινη φθαρτότητα του ὁ ἂνθρωπος καὶ νὰ προσεγγίσει τὸ Θεὸ. Άλλὰ κάθε προσπάθεια ποὺ κάνει ὁ ἀνθρωπος, ἒχει ὃρια, ὃπως καὶ ἡ ἐπίγεια ζωὴ του. Δίνοντας τὴ δική τους ἂποψη γιὰ τὸ ξεπέρασμα τῶν προβλημάτων καὶ τῶν ὁρίων ὁ Μὰρξ, ὁ Δαρβίνος, ὁ Φρόυδ εἲπαν τὴν γνώμὴ τους ἀλλὰ γρήγορα φάνηκε ἡ ἀδυναμία τους ἡ ὑποκειμένικότητα τους καὶ ξεπεράστηκαν ἀπὸ τοὺς ἐπόμενους . Ἀντίθετα οἱ ἀρχαίοι Ἑλληνὲς, οἱ τραγικοὶ ποιητὲς σὲ ὅλα τους τἁ ἒργα ἰδίως τὰ θεατρικὰ προτιμούσαν σὰν λύση τὸν ἀπὸ μηχανῆς θεὸ.

Ἀλλὰ καὶ τους διαλλόγους του Πλάτωνα ἀν δούμε, θὰ καταλάβουμε ὂτι καταλήγουν στὸ «θα το ξανασυζητήσουμε πάλι περὶ τοῦτου» ὃπως οι Αθηναίοι εἲπαν στὸν Παὐλο, ἀλλὰ καὶ ὁ Παὐλος στην προς Κορινθίους ἐπιστολὴ «τότε δε, θα τα δούμε όλα, τώρα ξέρουμε το μερικό».

Δεν κάνει ο Θεός κάτι που εμείς μπορούμε να κάνουμε αλλιώς θα καταλήγαμε θρησκόληπτοι. Αυτό θα ήταν προσπάθεια εκπηρασμού του Θεού.

Οτι ζήτησε ο διάβολος από το Θεό (Χριστό) να κάνει . Γεμίστε τίς υδρίες γιά να γίνει το νερό κρασί, «δώτε υμείς αυτοίς φαγείν» λέει στούς μαθητές του, όταν αυτοί του λένε πώς τα δύο ψάρια και τα πέντε κριθινα καρβέλια δεν είναι αρκετά γιά να θρέψουν όλο αυτό το πλήθος των ακροατών του Χριστού. «Μετακυλίστε το λίθο» που εσείς βάλατε, γιἀ να αναστήσω το Λάζαρο.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

Οἱ «Έπάλξεις» μὲ χαρὰ σὰς ἀνακοινώνουν πὼς τὴν Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 18:30, στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3 β’ ὄροφος, θὰ τελεστῇ ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Συλλόγου. Στὴ συνέχεια θὰ ἀκολουθήσουν ὁμιλία καὶ ἄσματα ἀπὸ τὴ χορωδία.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Γιὰ τὶς «Έπάλξεις», Δήμητρα Μποζά.


Ὁ ἀγιασμὸς γιὰ τὸ 2020-21 στὶς ΕΠΑΛΞΕΙΣ Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου 18.30μμ

Στὴν αἴθουσα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ τὴν Κυριακὴ 20 Σεπτεμβρίου 2020, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τηρουμένων τῶν ἀναγκαίων μέτρων, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς μετάδοσης καὶ προστασίας μας, θὰ τελεστεὶ ὁ ἀγιασμὸς γιὰ τὴν ἒναρξη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς, ἐκπαιδευτικῆς, ἀκαδημαϊκῆς, οἰκονομικῆς, γεωργικῆς κτλ χρονιᾶς (ὃλα τὰ οὐσιαστικὰ πρἀγματα τὠρα ξεκινάνε) στὴν γνωστὴ διεύθυνση Ζήνωνος 3 στὸ 2ο ὄροφο.

Τὴν ἐκδήλωση θὰ τιμήσει μὲ τὴν παρουσία της καὶ τὰ τραγούδια της, ἡ χορωδία τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Σᾶς περιμένουμε ὅλους !