Ἡ Ἀξιοπρέπεια τῆς γυναίκας σ’ ἕνα βίαιο κόσμο

Ὑπὸ τῆς κ. Μακρίνας Ράγκα δικηγόρου
epalxeis.caster.fm

Σ’ ἕνα ἐπίκαιρο καὶ πάλι θέμα θὰ ἀναφερθεῖ ἡ ἀγαπητή μας Μακρίνα Ράγκα σήμερα Παρασκευὴ 27 Νοεμβρίου 2020 στὶς 6.30 μ.μ. μὲ ἀφορμὴ τὴν ἡμέρα κατὰ τῆς βίας τῶν γυναικῶν (25/11) θὰ προσπαθήσει νὰ ἀναδείξῃ μία πολύ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς κοινωνίας μας. Δυστυχῶς ἀκόμη καὶ σήμερα εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι οἱ γυναίκες εἶναι τὰ συχνώτερα θύματα βίαιων ἤ καὶ ἐγκληματικῶν ἐνεργειῶν μέσα ἤ ἔξω ἀπὸ τὰ κλειστὰ παράθυρα τῶν σπιτιῶν μας. Ἀκόμη καὶ στατιστικὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ τὰ συχνότερα θύματα, σὲ πράξεις που στρέφονται κατὰ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καὶ ὑποστάσεως. Εἶναι ἀλλωστε σημαντικὸ ὅτι ἡ εὐαισθησία τοῦ Γρηγορίου τοῦ Μέγα ὑπογράμμιζε ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅτι » ἄνδρες γὰρ οἱ νομοθετοῦντες» γιὰ νὰ καταδείξῃ τὶς ἀδικίες τῆς νομοθεσίας!
Πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν

Ὑπὸ τῆς παιδαγωγοῦ, φιλολόγου καὶ Θεολόγου κ. Σοφίας Μπεκρῆ

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατήστε ἐδῶ:http://epalxeis.caster.fm/

Μὲ ἀφορμὴ τὸ σημερινὸ ἐορτασμὸ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ, προστάτη τῶν παιδιῶν ἡ παιδαγωγὸς φιλόλογος καὶ Θεολόγος θὰ μιλήσει σήμερα στὶς 6.30μ.μ. ἀπὸ τὴ γνωστὴ ραδιοφωνικὴ διαδυκτιακὴ συχνότητα τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, γιά νὰ βρεθῆτε στὴ συντροφιὰ μας πατήστε ἐδῶ: http://epalxeis.caster.fm/

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Ὑπὸ τῆς κ.Δήμητρας Μποζὰ-Μπαμπίλη

Στελέχους Διατροφολογίας καὶ

Διευθύντηριας τῆς χορωδίας τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ γιὰ συνδεση πατήστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Σήμερα στὶς 6.30μμ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Τὶ εἶναι ἀλεργια; κατὰ πόσο εἶναι ἀπαγορευτικὴ γιὰ τὴ διατροφὴ μας ἤ τέλος πάντων γιὰ ὅσους ἔχουν κάποιας μορφῆς ἀλεργία καὶ τὶ κίνδυνοι μποροῦν νὰ προκύψουν. Τὶ κάνουμε σὲ πρώτες βοήθειες; ἕνα σημαντικὸ θέμα ποὺ ὅλους μας θὰ μάς ἔχει ἀπασχολήσει κάποτε, ἀς ἀκούσουμε μὲ ἐνδιαφέρον !

γιὰ συνδεση πατήστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ὑπὸ Βελισσάριου Γκεζερλ

Δρ Πληροφορικῆς καὶ ἱεροψάλτη

γιὰ νὰ τὸν ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: https://synpasitoisagiois.radio12345.com/

ἀλλὰ καὶ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Σήμερα Τρίτη 23-11-2020 θὰ ἀκούσουμε τὸν ἀδελφό μας Βελισσάριο Γκεζερλὴ, δρ Πληροφορικῆς, ἱεροψάλτη ἀλλὰ καὶ συντάκτη μιᾶς πολὺ ἐνδιαφέρουσας μεθόδου συγγραφῆς στὸν ἠλέκτρονικὸ ὑπολογιστὴ τῆς Ἑλληνικῆς, (βυζαντινῆς) μουσικῆς ποὺ θὰ μᾶς μιλήσει γιὰ μία ἀπὸ τὶς μεγάλες του ἀγάπες, τὴν ὑμνολογία καὶ τὴν ψαλτικὴ. Τὴν ἵδια ὥρα ὅπως πάντα στὶς 6.30μμ ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ διεὺθυνση (πατήστε ἐδῶ): https://synpasitoisagiois.radio12345.com/

ἀλλὰ καὶ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Χριστιανισμὸς καὶ πλοῦτος

Ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμό τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

ὑπὸ τοῦ Θεολόγου

καὶ κοινωνιολόγου κ. Βασιλείου Τσούπρα

Τὴν Κυριακὴ 22 Νοεμβρίου 2020 θὰ ἀκούσουμε τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, στῖς 6.30μμ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ τὸ θέμα θὰ εἶναι «Χριστιανισμὸς καὶ πλοῦτος»

γιὰ συνδεση πατήστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Παρασκευὴ 20-11-20 μαζὶ μας ἡ κ.Μακρίνα Ράγκα. Σάββατο 21-11-20 ἡ Σοφία Μπεκρὴ

Ἀπὸ τὸ διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ στὶς 6.30μμ

Ἡ ἀγαπητὴ μας καὶ καλὴ νομικός, κ.Μακρίνα Ράγκα θὰ μᾶς μιλήσει σήμερα γιὰ «τὶς δύο παραδεισοπαράδοτες ἐντολές»

Ἀπὸ τὸν ἴδιο ἀγαπημένο μας σταθμό, θὰ ἀκούσουμε αὔριο 21-11-20 τὴ γνώριμη φωνὴ τῆς Σοφίας Μπεκρῆ νὰ μᾶς μιλάῃ, μὲ ἀφορμὴ τὴν μνήμη καὶ τὴν ἐορτὴ γιὰ τὴν ἀνάμνηση τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτὸκου, τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, μᾶς τὴν εἶχε ὑποσχεθεὶ ἀπὸ τὸ λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, στὸ τρίτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, ἐδάφιο 15: » καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν «. Ἀπὸ τὰ πρῶτα κεφάλαια τῆς Γενέσεως, ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ποὺ βλέπουμε στὸ τρίτο κεφάλαιο ἐδάφιο 6-7 ἀλλὰ καὶ τὴ διαπίστωση τῆς λάθος ἐπιλογῆς, ἀπὸ τὴν Εὔα ἀρχικὰ καὶ τὸν Ἀδάμ κατόπιν, ὁ Θεὸς μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν συνεπειῶν τῆς πράξεώς τους, ἀμέσως μετὰ τοὺς δίνει τὴν ἐλπίδα τῆς ἐπανένωσης μέσω τῆς γυναικός καὶ τοῦ σπέρματός της ὅπως τοὺς ἀνακοινώνει. Ἀλλὰ ἔχει ἡ γυναίκα σπέρμα; Εἶναι φανερὸ ὅτι γίνεται ἀναφορὰ στὴν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου σάρκωση τοῦ Μεσία, τοῦ «ἀναμενώμενου», μαζὶ μὲ τὰ τίμια αἵματα τὴς Ἀειπαρθένου Μαρίας ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸν κύριο Ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστόν! Τὴν ἀρχὴ τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ γεγονότος, τῶν Χριστουγέννων, ποὺ ὑλοποιεῖται, σαρκώνεται, ἀνδρώνεται μὲ τὴν εἶσοδο, στὰ Ἅγια τῶν Ἅγίων τῆς τρίχρονης Θεοτόκου. Ἐκεῖ ἔμπαινε μόνο ὁ ἀρχιερέας, ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, μιὰ φορὰ τὸ χρόνο μόνο, κι αὐτὸς ἀκόμη ὄχι χωρὶς αἱματος, κατάλληλες θυσίες δηλαδὴ ἐξαγνισμοῦ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του. Τὰ Εἴσόδια τῆς Θεοτόκου, ὅπως μᾶς εἶναι γνωστά.

Ἀς άκούσουμε τὴν κ. Σοφία Μπεκρῆ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ

Ὑπὸ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΟΥΠΡΑ ἀπὸ τὸ διαδυκτιακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

γιὰ σύνδεση πατήστε ἐδῶ epalxeis.caster.fm

Ἠ μουσικὴ καὶ ἡ λειτουρκικὴ της χρήση στὴ ζωὴ μας γενικὰ. Σήμερα Τετἀρτη 6.30μμ ἀπὸ τὸ διαυκτιακό σταθμὸ μας. Ἀς ἀκούσουμε μὲ ἐνδιαφέρον …

ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ: epalxeis.caster.fm

ΣΗΜΕΡΑ 17-11-2020 ΩΡΑ 6.30μμ

Στὸ φιλόξενο διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, epalxeis.caster.fm σήμερα Τρίτη 17/11/2020, θὰ ἀκούσουμε κάτι ἀπὸ τὸ φύλλο τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ τοῦ Σεπτεμβρίου τρέχοντος ἔτους, καὶ σχετικὰ σχόλια, στὸ μικρόφωνο ὁ Θεολόγος, Βασίλειος Μπαμπίλης.

Θὰ χαροῦμε νὰ σᾶς ἔχουμε στὴν παρέα μας !

Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ: epalxeis.caster.fm synpasitoisagiois.radio12345.com

ΣΗΜΕΡΑ 16-11-2020 ΩΡΑ 6.30μμ

Στὸ φιλόξενο διαδικτυακὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, epalxeis.caster.fm ἀλλὰ καῖ στὸν ἀντίστοιχο σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ https://synpasitoisagiois.radio12345.com σήμερα Δευτέρα 16/11/2020, θὰ ἀκούσουμε τὸ Δρ. Πληροφορικῆς καὶ Ἰεροψάλτη, παλιό μας φίλο καὶ ἀδελφὸ, τὸν κ. Βελισσάρη Γκεζερλὴ, μὲ θέμα : » Ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων, μέσα στὴν Ἐκκλησία»

Θὰ χαροῦμε νὰ σᾶς ἔχουμε στὴν παρέα μας !

Μακάριόν ἐστι τὸ διδόναι μᾶλλον ἤ λαμβάνειν

Ὁ κ. Βασίλειος Τσούπρας, γνωστὸς θεολόγος καὶ κοινωνιολόγος θὰ μιλήσει μὲ ἀφορμὴ τὴν σχετικὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη καὶ τὴν προκλητικὴ στάση καὶ ἐρωτήσεις τοῦ νομικοῦ ποὺ προκάλεσε τὴ διήγησή της.

Σήμερα Κυριακὴ 15-11-2020, ὥρα 6:30μμ στὸ διαδικτυακό ραδιόφωνο τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ.