Ἀποκριάτικη συνεστίαση, Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2012 καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

Ἀποκριάτικη συνεστίαση

Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἀποκριάτικη συνεστίαση, Κυριακὴ 12 Φεβρουαρίου 2012 καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.