Ἀνακοινώσεις

Κοπὴ Βασιλόπιττας

Τὴν Κυριακὴ 23 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 τὸ πρωΐ στὴν κεντρική μας αἴθουσα, Ζήνωνος 3, β’ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ καθιερωμένη Κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας. Θὰ ἀκολουθήσῃ σύντομος χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Βασίλειο Τσούπρα καὶ στὴν συνέχεια ἑορταστικὸ πρόγραμμα μὲ παραδοσιακὰ κάλαντα καὶ ἄλλα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

            σημ.1: Ἡ παραπάνω ἐκδήλωση θὰ μεταδοθῆ καὶ ἀπὸ τοὺς δύο διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμούς στὶς διευθύνσεις: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

            σημ.2: Ἐὰν βεβαίως δὲν ἐπιτραποῦν οἱ διὰ ζώσης συγκεντρώσεις, ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθῆ μόνον διαδικτυακά, στὶς ὡς ἄνω διευθύνσεις.

            Περισσότερες πληροφορίες: 2105230948, 6987353063, 6936901606.

Δραστηριότητες

            Κάθε Σάββατο βράδυ, στὶς 6:30 μ.μ., στὴν κεντρική μας αἴθουσα, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πραγματοποιοῦνται ἐπίκαιρες ὁμιλίες καὶ πρόβα χορωδίας. Τὸ πρόγραμμα βεβαίως ῥυθμίζεται κάθε φορὰ σύμφωνα μὲ τὰ ἰσχύοντα μέτρα.

            Ἐπίσης, συνεχίζονται οἱ μορφωτικὲς ἐκπομπὲς ἀπὸ τοὺς δύο συνεργαζόμενους διαδικτυακοὺς σταθμοὺς μὲ κανονικὸ πρόγραμμα κάθε βράδυ, ὥρα 8:00 μ.μ., ἐπίσης κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 5:00μ.μ. μὲ ἐκπομπὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Τὶς ὑπόλοιπες ὧρες μεταδίδονται ἠχογραφημένες ἐκπομπὲς μὲ ἐνδιαφέροντα θέματα.

            Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες καὶ οἱ ἴδιοι νὰ τὶς παρακολουθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ συστήσουν στὸν κύκλο των νὰ συντονίζωνται στὶς διευθύνσεις: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

            Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται στὴν αἴθουσά των «Μαρία Μαγδαληνή», Ἀναγεννήσεως 19 & Γραβιᾶς 18, πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω, μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

            Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 5982573, ὑπεύθυνη κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρός-θεολόγος.