Ἀνακοινώσεις

17/10: Σύσκεψη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, μὲ πληθώρα ὁμιλητῶν, Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας, 11:00 π.μ..

28/10: Ἐκδήλωση γιὰ τὸ Ἔπος τοῦ ᾿40, Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας, 6:00 μ.μ.

Ἡ εἴσοδος στὶς παραπάνω ἐκδηλώσεις εἶναι ἐλεύθερη τηρουμένων τῶν προβλεπομένων μέτρων.
Πληροφορίες στὰ τηλ.: 210 5230948, 210 2469152, 6987353063.