Ἀνακοινώσεις

Διήμερο Κοινωνικότητος
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν ἑπτὰ Διακόνων, διοργανώνεται διήμερο κοινωνικότητος τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ἀκολούθως:
Σάββατο 7 Μαΐου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, μὲ σχετικὲς εἰσηγήσεις γιὰ τὴν κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ
Κυριακὴ 8 Μαΐου καὶ ὥρα 1:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω, Ἀναγεννήσεως & Γραβιᾶς, μὲ ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Μπαμπίλη, θεολόγου – μουσικοῦ, μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τῶν Ἐπάλξεων στὸ ἑλληνορθόδοξο μορφωτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο».

Θὰ ἀκολουθήσῃ γεῦμα ἀγάπης.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
σ.σ.: Παρακαλοῦνται ὅσοι θὰ παραμείνουν στὸ γεῦμα νὰ τὸ δηλώσουν μέχρι τὴν Παρασκευὴ 6 Μαΐου στὶς 8:00 μ.μ. γιὰ τὸν κανονισμὸ τῶν μερίδων.
Σᾶς περιμένομε.

Ἐκδήλωση μνήμης
Σάββατο 28 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3. Θὰ ἀποδοθοῦν παραδοσιακὰ ἄσματα καὶ θρῆνοι γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας καὶ θὰ πραγματοποιηθῇ ὁμιλία γιὰ τὰ αἴτια καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἁλώσεως.

Σχέση Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ
Σάββατο 4 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3. Θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος καὶ θεολόγος κα Σοφία Μπεκρῆ. Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἕλληνος φιλοσόφου καὶ μάρτυρος Ἰουστίνου.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Ἀνακοίνωση – Ἔκκληση

Οἱ Ἐπάλξεις ἀπέκτησαν κανάλι στὸ Youtube! Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τῆς ἐφημερίδας καθῶς καὶ οἱ ἀκροατὲς τῶν διαδικτυακῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ νὰ τὸ στηρίξουν, κάνοντας ἐγγραφὴ στὸ κανάλι. Πατῶντας τὸ καμπανάκι θὰ λαμβάνουν πρῶτοι ἐνημέρωση γιὰ τὴν δημοσίευση νέων βίντεο.

Ὁ σύνδεσμος γιὰ τὸ κανάλι τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ στὸ YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCccfg2lxCTiaWUR7qfGWXtg

Οἱ ἐκδηλώσεις θὰ μεταδίδωνται καὶ διαδικτυακὰ στὶς διευθύνσεις: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Δραστηριότητες

            Κάθε Σάββατο βράδυ, στὶς 6:30 μ.μ., στὴν κεντρική μας αἴθουσα, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πραγματοποιοῦνται ἐπίκαιρες ὁμιλίες καὶ πρόβα χορωδίας. Τὸ πρόγραμμα βεβαίως ῥυθμίζεται κάθε φορὰ σύμφωνα μὲ τὰ ἰσχύοντα μέτρα.

            Ἐπίσης, συνεχίζονται οἱ μορφωτικὲς ἐκπομπὲς ἀπὸ τοὺς δύο συνεργαζόμενους διαδικτυακοὺς σταθμοὺς μὲ κανονικὸ πρόγραμμα κάθε βράδυ, ὥρα 8:00 μ.μ., ἐπίσης κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 5:00μ.μ. μὲ ἐκπομπὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Τὶς ὑπόλοιπες ὧρες μεταδίδονται ἠχογραφημένες ἐκπομπὲς μὲ ἐνδιαφέροντα θέματα.

            Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες καὶ οἱ ἴδιοι νὰ τὶς παρακολουθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ συστήσουν στὸν κύκλο των νὰ συντονίζωνται στὶς διευθύνσεις: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ, ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

            Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται στὴν αἴθουσά των «Μαρία Μαγδαληνή», Ἀναγεννήσεως 19 & Γραβιᾶς 18, πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος Αἰγάλεω, μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

            Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 5982573, ὑπεύθυνη κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρός-θεολόγος.