Ραδιοφωνικὸς Σταθμός,  Σοφία Μπεκρή

“Καρποὶ τοῦ Πνεύματος οἱ Ἅγιοι Πάντες”.

Πέμπτη 16 Ἰουνίου 2022 & ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὴν κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογο-θεολόγο.

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063